Peňaženka zdravia MAXI zmeny 2022

Späť

1. Bude aj v roku 2022 k dispozícii benefitný systém Peňaženka zdravia?

Aj v roku 2022 pokračuje naša ponuka benefitného systému Peňaženka zdravia. Naši poistenci budú mať naďalej na výber Peňaženku zdravia MINI pre jednotlivca alebo skupinový produkt Peňaženku zdravia MAXI pre rodiny či skupiny dobrých známych.

2. Aký limit finančných prostriedkov budem mať k dispozícii v roku 2022?

Každý náš poistenec bude mať v roku 2022 k dispozícii nových 100 € na čerpanie benefitov z Peňaženky zdravia. Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2021 sa neprenášajú do roku 2022. V skupinovom benefite Peňaženka zdravia MAXI môžete naďalej využívať možnosť solidárneho čerpania a až polovicu (až 50€) finančných prostriedkov použiť v prospech iných členov skupiny. Skupina s 8 členmi tak môže aj v roku 2022 využívať až 800€ na zdravotnú starostlivosť.

3. Ak som už členom/správcom skupiny, bude táto skupina pokračovať aj v roku 2022?

Rozhodnutie pokračovať v existujúcej skupine je výlučne na vás. Doteraz vytvorené skupiny pokračujú aj v roku 2022 v nezmenenej podobe, pokiaľ sa člen alebo správca nerozhodne členstvo v skupine ukončiť. Členstvo v skupine je možné ukončiť dobrovoľným odchodom člena alebo odchodom člena z vôle správcu skupiny. Je potrebné tak urobiť do času, kým v skupine nebude v roku 2022 podaná žiadosť o finančný príspevok. Následne môže člen čerpať finančné prostriedky z Peňaženky zdravia MINI alebo sa stať správcom či členom inej skupiny.

4. Na aké nové benefity sa môžem tešiť v roku 2022?

Pre rok 2022 prinášame do Peňaženky zdravia MAXI niekoľko nových benefitov ako aj vylepšení v existujúcich overených a obľúbených benefitných oblastiach. Vnímame potreby našich poistencov a počúvame ich spätné väzby. Na ich základe sme pripravili novinky v najvyužívanejších zubných, liekových a očných benefitoch. Zároveň prinášame nové benefity v oblasti pomoci diabetikom ako aj liečby neplodnosti.

5. Kedy môžem začať čerpať nové benefity?

Nové benefity z Peňaženky zdravia 2022 je možné čerpať za absolvovanú a uhradenú zdravotnú starostlivosť od 1. 1. 2022.

6. Aké nové výkony si budem môcť preplatiť v oblasti stomatológie?

K doterajším výkonom v oblasti záchovnej stomatológie, anestézie a dentálnej hygieny pridávame od roku 2022 do Peňaženky zdravia MAXI aj príspevky na doplatky za nové výkony u stomatológa najmä v oblasti protetiky a röntgenológie. Svoj príspevok si tak budete môcť uplatniť aj na panoramatický röntgen či intraorálnu snímku zubov. Prispejeme vám aj na doplatky za zubné výplne, korunky, fazety alebo mostíky. Tiež prinášame novinku aj pre seniorov, ktorí môžu využiť benefit na doplatky za opravu svojej snímateľnej náhrady.

7. Stále bude platiť limit 4x30€ na zubné benefity?

Použitie limitu finančných prostriedkov na zubné benefity sme urobili maximálne flexibilné. Môžete čerpať finančné prostriedky v sume 120€ ročne, pričom nezáleží, na koľko návštev či výkonov u stomatológa ich použijete. Tieto finančné prostriedky môžete minúť na jedno, dva alebo viac vyšetrení či výkonov u zubára.

8. Ak nie som rodičom neplnoletého dieťaťa, naďalej nebudem mať v Peňaženke zdravia MAXI príspevok na lieky?

Od januára 2022 bude môcť každý poistenec od 18. roku veku požiadať o príspevok na doplatky za kategorizované lieky až do limitu 20€ na rok. Zároveň zostáva v Peňaženke zdravia MAXI liekový benefit v podobe doplatku až 200€ na kategorizované lieky a dietetické pomôcky pre deti a ich zákonných zástupcov.

9. Mení sa niečo aj v benefite OČI?

Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku prichádzame s benefitom pre našich poistencov, ktorým je najvyhľadávanejšia metóda korekcie dioptrií – laserová operácia očí excimerovým laserom alebo femtosekundovým laserom 3. generácie. Už pri mohutnosti dioptrií +1/-1 máte možnosť požiadať o príspevok na laserovú operáciu očí, ktorá je vysoko efektívnym a bezpečným riešením na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti či astigmatizmu. Príspevok na laserovú operáciu očí môžete získať až do výšky 450€ s využitím solidárneho princípu v Peňaženke zdravia MAXI.

10. Aké nové oblasti budete preplácať z Peňaženky zdravia MAXI?

Od budúceho roku by sme radi finančne podporili aj diabetikov a prispeli tak k zlepšeniu ich života s cukrovkou. Tiež poskytneme príspevok našim poistencom na 4. cyklus asistovanej reprodukcie. Na základe verejného zdravotného poistenia sú uhrádzané tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku veku. V Peňaženke zdravia MAXI bude možné uhrádzať príspevok na 4. cyklus v rozsahu výkonov, ako je to pri prvých 3 cykloch štandardne hradených z verejného zdravotného poistenia.

11. Čo konkrétne budete uhrádzať diabetikom?

Deťom aj dospelým poistencom prispejeme na doplatky za glukózový senzor na 6-7 dní a glukózový senzor na 10 dní až do výšky 100€ ročne. Skupina diabetikov 1. typu a riziková skupina diabetikov kardiovaskulárneho hľadiska a s rizikom neuvedomovania si hypoglykémie indikovaná na inzulínovú pumpu tak môže získať vyššiu finančnú kompenzáciu na glukózový senzor ako doteraz.