„Zdravý chrbát“ a „Obezita“

LIEČEBNO-PREVENTÍVNY PROGRAM „OBEZITA“

Až dve tretiny dospelých Slovákov trpia nadváhou alebo obezitou. Obezita je pritom vážny rizikový faktor viacerých chronických ochorení, podieľa sa na vzniku cukrovky, kardiovaskulárnych, onkologických, ale aj mnohých ďalších chorôb.

Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku svojim poistencom preplácame tretinu nákladov vo vybraných kúpeľoch na zdravotnú starostlivosť v liečebno-preventívnom programe Obezita (maximálne 8 eur/deň). 

Za desať dní špeciálneho programu v prírodných liečebných kúpeľoch za vás zaplatíme tretinu z ceny zdravotnej starostlivosti a ďalšiu zľavu dostanete aj od kúpeľného zariadenia.

Program zahŕňa:

Nastavenie nefarmakologickej liečby obezity pomocou komplexného 10-dňového pobytu v kúpeľnom zariadení špeciálne zameraného na správne stravovanie, pohybovú aktivitu, včasnú intervenciu rizík kardiovaskulárnych ochorení.

Čo vás počas špeciálneho pobytu čaká

 • komplexné vyšetrenie lekárom na začiatku pobytu,
 • stanovenie základných ukazovateľov obezity (napr. BMI),
 • základné laboratórne biochemické vyšetrenia so zameraním na metabolizmus tukov a cukrov (glykémia, sérové lipidy, pečeňové testy, kreatinín, kyselina močová),
 • určenie kardiovaskulárneho rizika,
 • vypracovanie individuálneho plánu pohybovej aktivity zahŕňajúce kolektívne aj individuálne aeróbne aktivity, ako napr. nordic walking, plávanie, hydrokinezioterapia, cvičenie s trénerom a rekreačno-športové aktivity,
 • monitorovanie fyzickej aktivity prostredníctvom špeciálneho náramku počas celého pobytu,
 • 2 procedúry denne z oblasti balneoterapie a fyziatrie v závislosti od aktuálneho zdravotného stavu klienta,
 • vypracovanie individuálneho energetického denného príjmu („kalorického“) počas pobytu v kúpeľoch na základe štandardizovaného výpočtu podľa veku, hmotnosti a telesnej výšky s cieľom redukcie hmotnosti,
 • počas celého pobytu je zabezpečené stravovanie s obsluhou s vylúčením bufetového stravovania, aby bol dodržaný individuálny príjem energie podľa predpisu lekára,
 • odborné vzdelávanie pacienta lekárom zamerané na zdravotné riziká nadváhy a obezity,
 • cielená edukácia nutričného poradcu a lekára so zameraním na budovanie nových stravovacích návykov, lepšie pochopenie zloženia potravín a ich energetickej hodnoty, glykemického indexu potravín, práca s potravinovými tabuľkami, príprava jedál, pochopenie nebezpečnosti niektorých internetových diét,
 • cielená edukácia prostredníctvom fyzioterapeuta/športového trénera v oblasti pohybovej aktivity aj so zameraním na hodnotenie energetického výdaja pri bežných činnostiach. Motivácia na zvýšenie výdaja energie pomocou úpravy každodenných aktivít,
 • psychologický tréning na zvládanie stresu, ktorý býva spúšťačom prejedania sa,
 • stanovenie základných princípov na pokračovanie individuálneho programu nefarmakologickej liečby v každodenných podmienkach.

Pre koho je program určený:

 • poistencom VšZP vo veku 18+
 • s BMI ≥ 30
 • s BMI > 28 v kombinácii s vysokým tlakom krvi a poruchou metabolizmu tukov alebo cukrov

Žiadosť o úhradu príspevku liečebno-preventívneho programu Obezita poistencovi vo veku 18+
(žiadosť je povinná príloha, ktorú je potrebné priložiť k žiadosti o refundáciu)

LIEČEBNO-PREVENTÍVNY PROGRAM „ZDRAVÝ CHRBÁT“

Poruchami pohybového aparátu trpí veľká časť obyvateľov Slovenska. Tieto ochorenia nezriedka vedú k zníženiu pracovnej schopnosti a čiastočnej alebo plnej invalidite. Tomu sa však dá predísť.

Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku svojim poistencom preplácame tretinu nákladov vo vybraných kúpeľoch na zdravotnú starostlivosť v liečebno-preventívnom programe Zdravý chrbát (maximálne 8 eur/deň). 

Za desať dní špeciálneho programu v prírodných liečebných kúpeľoch za vás zaplatíme tretinu z ceny zdravotnej starostlivosti a ďalšiu zľavu dostanete aj od kúpeľného zariadenia.

Program zahŕňa:

Nefarmakologickú liečbu chronických bolestí chrbta so zameraním na osvojenie si správnych pohybových stereotypov. Z dlhodobého hľadiska ovládanie princípov Školy chrbta môže oddialiť vznik degeneratívnych ochorení pohybového aparátu.

Čo vás počas špeciálneho pobytu čaká

 • Komplexné vyšetrenie lekárom na začiatku pobytu so zameraním na pohybový aparát – identifikácia svalového napätia, nesprávneho držania tela, deformity chrbtice, prípadne iné možné postihnutia pohybového aparátu (napr. poruchy nožnej klenby, predchádzajúce úrazy a pod.), analýza bolesti chrbta, hlavy a svalov bez evidentnej organickej príčiny. 
 • Program školy chrbta absolvujú poistenci v malých skupinách. V rámci 10 vyučovacích hodín sa sústredia na nácvik správnych pohybových stereotypov a správne držanie tela pri týchto bežných aktivitách:
  • ležanie
  • sedenie
  • vstávanie z ľahu a sedu, upratovanie, práca v kuchyni
  • nosenie bremien
  • hobby - záhradné práce, šoférovanie
  • práca v sede a v stoji
  • práca spojená s nosením a presúvaním bremena
  • cvičenia vhodné pre školu chrbtice zamerané na zmiernenie bolesti
  • športové aktivity v dennom živote
  • pomôcky pre školu chrbta
 • Automobilizačné cvičenia v malých skupinách (6 – 8) zamerané na odstránenie bolesti,  uvoľnenie mäkkých blokád a svalov.
 • V popoludňajších hodinách pohybová aktivita pod dohľadom trénera alebo  fyzioterapeuta rozšírená o rekreačné športy (napr. plávanie, nordic walking a pod.).
 • 2 procedúry denne z oblasti balneoterapie a fyziatrie podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.
 • Racionálne celodenné stravovanie počas celého pobytu (3 jedlá denne).
 • Edukácia lekárom o zdravom životnom štýle – úloha pohybovej aktivity, stravovania, zvládanie stresu.

Pre koho je program určený:

 • pre poistencov VšZP vo veku 18+
 • s opakujúcimi sa bolesťami vyvolanými funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú jeho každodenné aktivity a poistenec sa v súvislosti s nimi v posledných dvoch rokoch liečil u všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii špecialistu.

Žiadosť o úhradu príspevku liečebno-preventívneho programu Zdravý chrbát poistencovi vo veku 18+
(žiadosť je povinná príloha, ktorú je potrebné priložiť k žiadosti o refundáciu)


Poistenci, ktorí využili Peňaženku zdravia za zdravotnú starostlivosť absolvovanú v roku 2021 získajú viac informácii v tomto dokumente. Poistenci, ktorí chcú využívať Peňaženku zdravia na zdravotnú starostlivosť absolvovanú v roku 2022 získajú viac informácií v tomto dokumente.

Neprehliadnite, zľava len pre poistencov VšZP:

Zľava 5 % na programy v Inštitúte redukcie a prevencie nadváhy Kompliment

On-line fitness programy od CVIČTE.SK so zľavou 10 %