Prevencia

V Peňaženke zdravia máte možnosť čerpať bonus na nepovinné či cestovateľské očkovania a rôzne rozšírené vyšetrenia v rámci prevencie.

VYŠETRENIE HLADINY CRP NA PREDCHÁDZANIE ZBYTOČNÉNMU UŽÍVANIU ANTIBIOTÍK

Z Peňaženky zdravia si môžete preplatiť zdravotné výkony CRP u dospelých pacientov vykonané zmluvným všeobecným lekárom. CRP je prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík pri infekciách horných dýchacích ciest, u detí je hradený priamo lekárovi.

PREVENCIA PROTI RAKOVINE KRČKA MATERNICE

Využite príspevok na doplatok pri voľbe Liquid Based Cytology  ako súčasť gynekologickej preventívnej prehliadky u zmluvného gynekológa. LBC je moderné cytologické vyšetrenie na spoľahlivé zachytenie nádorových zmien buniek krčka maternice už v ich včasných štádiách.

NEPOVINNÉ OČKOVANIA PROTI KLIEŠŤOM, HPV, MENINGOKOKOM ČI ŽLTAČKE

Využite príspevok na nepovinné očkovanie vo výške 50 % ceny každej vakcíny po absolvovaní každej dávky na lekársky predpis a aplikovanej zmluvným lekárom, bez nutnosti čakať do absolvovania všetkých dávok očkovacej schémy. Príspevok môžete využiť napríklad proti:

  • kliešťovej encefalitíde (očkovacia látka Encepur a Fsme – immune) pre deti aj dospelých
  • proti vírusu HPV (vakcína Cervarix alebo Gardasil 9) vo veku 13 až 17 rokov, pri vakcíne Gardasil 9 preplatenie úhrad vo výške ako príspevku na vakcínu Cervarix
  • proti meningokokom (očkovacie látky Bexsero, Nimenrix a Trumenba)
  • proti hepatitíde AB (očkovacia látka TWINRIX Adult).

OČKOVANIA PRE CESTOVATEĽOV

Pokiaľ radi cestujete, bonus z Peňaženky zdravia môžete využiť aj na cestovateľské očkovanie. Očkovacie látky v tejto skupine je možné kombinovať až do výšky 30 €. Využite príspevok až do výšky 50 % nákladov na vakcíny aplikovaných zmluvných lekárom na prevenciu proti:

  • žltej zimnici (očkovacia látka Stamaril)
  • japonskej encefalitíde (očkovacia látka Ixiaro)
  • brušnému týfusu (očkovacie látky Typhim, Vivotif)
  • cholere (očkovacie látky Dukoral, Vaxchora)

LIEČEBNO-PREVENTÍVNE PROGRAMY „ZDRAVÝ CHRBÁT“ A „OBEZITA“

Vo vybraných kúpeľoch vám preplatíme tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

MONITOR DYCHU PRE MAMIČKY A BÁBÄTKÁ

Využite príspevok na zapožičanie monitoru dychu poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti až do výšky 36 €. Monitor dychu dieťaťa je počas prvých mesiacov po narodení dobrou pomôckou, aby ste boli schopní poskytnúť vášmu bábätku tú najrýchlejšiu pomoc.

PREVENTÍVNE ŠPORTOVÉ PREHLIADKY

Športovcom poskytneme príspevok na preventívne športové prehliadky vykonané akreditovaným pracoviskom až do výšky 50 % uhradenej sumy v celkovej hodnote do 50 €.

PRENATÁLNE TESTOVANIE

Z krvi tehotnej ženy sa dajú neinvazívne, bezpečne a bezbolestne získať dôležité informácie o zdraví dieťatka ešte počas ranných štádií gravidity. Už v prvých troch mesiacoch gravidity viete vďaka prenatálnym testom vylúčiť vybrané chromozómové poruchy plodu.

Využite príspevok z Peňaženky zdravia na neinvazívne prenatálne testovanie (napr. Trisomy a Tomorrow test) na testovanie potenciálnych rizík chromozómových porúch (Downov syndróm, Edwardsov syndróm, Patauov syndróm) na odporúčanie lekára pre tehotné ženy vo veku 35 a viac rokov.