Porovnanie benefitov Peňaženky zdravia MINI a MAXI

  MAXI800 € MINI dospelý až 100 € MINI dieťa až 100 €
  compare1 compare2 compare3
compareAsset 3 copy AŽ 100 € NA OKULIAROVÉ
ŠOŠOVKY PRE DETI A DOSPELÝCH
A OKULIAROVÝ RÁM PRE DETI
- -
Asset 6 copy DENTÁLNA HYGIENA,
ZUBNÉ OŠETRENIE,
ANESTÉZIA AŽ 120 € (4 x 30 €)
DENTÁLNA HYGIENA
AŽ 60 € (2 X 30 €)
DENTÁLNA HYGIENA
30 €
Asset 7 copy STROJČEK NA ZUBY
PRE DETI AŽ 450 €
- -
Asset 8 copy DOPLATKY ZA LIEKY
PRE DETI DO 18 ROKOV A ICH
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV AŽ DO 200 €
DOPLATKY ZA LIEKY
PRE DOSPELÝCH AJ SENIOROV
DO VÝŠKY 20 € NA POISTENCA
-
Asset 9 copy NEPOVINNÉ OČKOVANIE
PROTI HPV, KLIEŠŤOM,
MENINGOKOKOM A ŽLTAČKE
NEPOVINNÉ OČKOVANIE
PROTI KLIEŠŤOM, MENINGOKOKOM,
ŽLTAČKE
NEPOVINNÉ OČKOVANIE PROTI
KLIEŠŤOM, MENINGOKOKOM, ŽLTAČKE
(OD 16 ROKOV), A HPV (13-18 ROKOV)
Asset 10 copy CESTOVATEĽSKÉ OČKOVANIE
PROTI ŽLTEJ ZIMNICI, JAPONSKEJ
ENCEFALITÍDE, BRUŠNÉMU TÝFUSU
A CHOLERE
CESTOVATEĽSKÉ OČKOVANIE
PROTI ŽLTEJ ZIMNICI, JAPONSKEJ
ENCEFALITÍDE, BRUŠNÉMU TÝFUSU
A CHOLERE
CESTOVATEĽSKÉ OČKOVANIE
PROTI ŽLTEJ ZIMNICI, JAPONSKEJ
ENCEFALITÍDE, BRUŠNÉMU TÝFUSU
A CHOLERE
Asset 11 copy ŠPORTOVÁ PREHLIADKA
PRE DETI A DOSPELÝCH
ŠPORTOVÁ PREHLIADKA
PRE DOSPELÝCH
ŠPORTOVÁ PREHLIADKA
PRE DETI
Asset 12 copy LIEČEBNO-PREVENTÍVNE
PROGRAMY OBEZITA
A ZDRAVÝ CHRBÁT
VO VYBRANÝCH KÚPEĽOCH
LIEČEBNO-PREVENTÍVNE
PROGRAMY OBEZITA
A ZDRAVÝ CHRBÁT
VO VYBRANÝCH KÚPEĽOCH
-
Asset 13 copy CRP VYŠETRENIE PRE DOSPELÝCH - -
Asset 14 copy PREVENCIA RAKOVINY
KRČKA MATERNICE
MODERNÁ LBC CYTOLÓGIA
- -
Asset 15 copy NEINVAZÍVNE
PRENATÁLNE TESTOVANIE
(DOWNOV SYNDRÓM, EDWARDSOV
SYNDRÓM, PATAUOV SYNDRÓM)
- -
Asset 16 copy PRENÁJOM MONITORA DYCHU
PRE BÁBÄTKO
- -