Peňaženka zdravia MAXI

Peňaženka zdravia MAXI je skupinový benefitný produkt, ktorý funguje na princípe solidarity. Je určený rodinám a skupinám dobrých známych. V rámci skupiny môžete využiť až 800 € na zdravie pre vás a vašich blízkych.

Peňaženka zdravia MAXI s ešte väčším množstvom výhod

 • Pre skupinu už od 3 do 8 členov
 • Čím viac členov, tým vyššia suma v skupine
 • Až 100 € pre každého člena Peňaženky zdravia MAXI, možnosť získať až 800 € pre skupinu
 • Princíp solidarity a možnosť zdieľať príspevky, jeden člen tak môže získať až 450 € na vybrané benefity
 • Jednoduchá obsluha prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP

Benefity Peňaženky zdravia MAXI

Ako funguje princíp solidarity v Peňaženke zdravia MAXI?

Vďaka princípu solidarity môže jednotlivec získať vyššiu sumu a následne ju môže použiť na starostlivosť o vlastné zdravie. Ak ostatní členovia cítia potrebu pomôcť inému členovi v skupine, môžu sa medzi sebou dohodnúť a zdieľať polovicu zo svojej pridelenej sumy (čiže 50 €) a zvyšnú sumu 50 € vedia stále použiť pre seba. Jednou z výhod Peňaženky zdravia MAXI je, že čím viac členov sa v nej nachádza, tým vyššie sumy vedia zdieľať v prospech iného člena, ktorý to aktuálne viac potrebuje.
Príklad:

 • ak ste skupina 8 členov, získate spolu skupinový bonus až 800 €,
 • každý člen skupiny má teda nárok na 100 €, z ktorých polovicu, čo je 50 € môže zdieľať pre iného člena a 50 € vie použiť iba pre seba, 
 • jeden člen vašej skupiny tak môže v rámci zdielaného bonusu získať až 450 €, ak každý z 8 členov mu prispeje po 50 €.

 

Ako využijem benefity Peňaženky zdravia MAXI?

Peňaženka zdravia MAXI je súčasťou mobilnej aplikácie VšZP a tiež ePobočky. Mobilnú aplikáciu VšZP si môžete ako náš poistenec stiahnuť a aktivovať už teraz. Okrem preukazu poistenca v nej nájdete mnoho užitočných informácií o vašom zdraví, lekároch, elektronické lekárske predpisy či posledné dátumy vašich preventívnych prehliadok.

 1. Stiahnite a aktivujte si mobilnú aplikáciu VšZP.
 2. Vytvorte skupinu 3 až 8 členov.
 3. Skontrolujte, či máte absolvované povinné preventívne prehliadky.
 4. Skontrolujte si prípadné nedoplatky na zdravotnom poistení v mobilnej aplikácii VšZP alebo v ePobočke.
 5. Využívajte benefity Peňaženky zdravia vo výške až 800 € pre vás a vašich blízkych.

Ako požiadam o preplatenie benefitu?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, ktorý je súčasťou Peňaženky zdravia, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu. Môžete tak urobiť buď v mobilnej aplikácii, alebo v ePobočke.

Žiadosť je možné teraz podať až do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti.