Najčastejšie otázky

Základné informácie

Základné informácie

Kde hľadať Peňaženku zdravia, ako si stiahnuť mobilnú aplikáciu a pomoc s inštaláciou.

Zobraziť otázky
Založenie skupiny

Založenie skupiny

Informácie o členoch, správcovi, rozložení skupiny a solidárnosti medzi nimi.

Zobraziť otázky
Zmeny v skupine

Zmeny v skupine

Ako zo skupiny odísť, pripojiť sa alebo ju zmeniť.

Zobraziť otázky
Čerpanie benefitu

Čerpanie benefitu

Ako podať žiadosť na čerpanie benefitu a na čo mám nárok.

Zobraziť otázky
Úhrada benefitu

Úhrada benefitu

Kedy a na aký účet mi príde úhrada? Čo robiť, ak bola úhrada zamietnutá.

Zobraziť otázky
Zuby

Zuby

Na aké úkony môžu byť použité peniaze z Peňaženky zdravia.

Zobraziť otázky
Lieky

Lieky

Kto môže čerpať benefit na lieky a v akej výške.

Zobraziť otázky
Oči

Oči

Na čo všetko môže byť použitý benefit na oči.

Zobraziť otázky
Prevencia

Prevencia

Informácie k športovej prehliadke pre dospelých a preplatenie preočkovania.

Zobraziť otázky

Základné informácie

Kde hľadať Peňaženku zdravia, ako si stiahnuť mobilnú aplikáciu a pomoc s inštaláciou.

1. Kde nájdem Peňaženku zdravia? Platí sa za ňu?

Peňaženku zdravia nájdete v mobilnej aplikácii VšZP a v ePobočke na internete po zaregistrovaní a aktivácii elektronických služieb.

Mobilná aplikácia a ePobočka slúžia na podávanie žiadostí a získanie informácií o benefitoch, počiatočnom stave, čerpaní, aktuálnom zostatku finančného príspevku za kalendárny rok.

Aplikácia je dostupná zdarma v AppStore alebo GOOGLE PLAY a návod na jej aktiváciu nájdete na https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/#section-2836. Návod na vytvorenie konta v ePobočke nájdete na na https://www.vszp.sk/poistenci/ePobocka/.

2. Prečo je Peňaženka zdravia viazaná na mobilnú aplikáciu?

Používanie mobilných aplikácií je už dnes celkom bežné a modernizácia služieb sa nedá zastaviť, tento trend bude len narastať. Pre samotného poistenca to prináša celý rad výhod – elektronický preukaz poistenca, prehľad predpísaných liekov, liekové interakcie, úhrady a iné. Benefity si vedia uplatniť aj starší poistenci – s registráciou do mobilnej aplikácie im pomôže správca skupiny a ten uvedie aj svoju mailovú adresu. Všetky ďalšie úkony robí za všetkých členov správca.

3. Musí mať každý správca alebo člen stiahnutú mobilnú aplikáciu alebo mu stačí na využívanie benefitov aj ePobočka?

Na využívanie benefitov Peňaženky zdravia stačí, ak majú zriadenú ePobočku na webe.

4. Môžem pre Peňaženku zdravia využívať svoje staré konto v ePobočke, ak som sa opäť vrátil do VšZP?

Áno, so svojimi starými prihlasovacími údajmi sa viete prihlásiť v mobilnej aplikácii aj ePobočke.

5. Som váš dlhoročný poistenec, prečo aj ja nemám nárok na Peňaženku zdravia?

Benefitný systém Peňaženka zdravia je určený pre všetkých našich poistencov – stálych aj nových.

6. Bude sa aplikácia aktualizovať sama alebo si novú verziu musí klient iniciatívne stiahnuť sám? Prečo sa aplikácia neaktualizuje sama?

Aplikácia sa zaktualizuje sama, ak má klient v mobile povolenú automatickú aktualizáciu. Ak ju povolenú nemá, tak si ju musí zaktualizovať manuálne.

7. Máte nejaký kontakt na podporu pre klientov? Mám problémy s inštaláciou, pomôžete mi?

V prípade problémov s inštaláciou mobilnej aplikácie môžete kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003, navštíviť niektorú z našich pobočiek, napísať email na mobilna.app@vszp.sk alebo na infolinka@vszp.sk, alebo napísať súkromnú správu na našu facebookovú stránku.

8. Prečo je potrebná aktivácia mobilnej aplikácie v pobočke alebo v lekárni? Nie je to zbytočná strata času?

Mobilnú aplikáciu je potrebné stiahnuť a následne aktivovať z dôvodu ochrany citlivých údajov o vašom zdravotnom stave, preto je potrebná dvojitá kontrola, aby sme si boli istí, že ste to naozaj vy. Už čoskoro však spustíme možnosť aktivácie mobilnej aplikácie prostredníctvom tvárovej biometrie z pohodlia vášho domova.

9. Čo je tvárová biometria? Ako funguje?

Ide o technológiu, vďaka ktorej je možné identifikovať poistenca na základe biometrických údajov získaných zo skenu tváre. Na aktiváciu tvárovej biometrie je potrebné naskenovať občiansky preukaz a urobiť si fotku tváre. Pri tomto procese prebehne identifikácia poistenca na základe skenu niekoľkých jedinečných bodov na jeho tvári. Systém tak ľahko rozpozná, či ide o majiteľa mobilnej aplikácie, alebo iba o jeho fotografiu, či dokonca o niekoho úplne iného, čím je zabezpečená maximálna bezpečnosť a vysoký užívateľský zážitok. Do tohto technologicky náročného procesu teda vstupuje aj overovanie z Ministerstva vnútra SR, aby bola zabezpečená čo najvyššia dôveryhodnosť verifikácie osôb. Systém je prepojený s databázou rezortu vnútra, vďaka čomu sa následne overí totožnosť danej osoby. Tvárová biometria overí totožnosť klienta bez toho, aby musel niekde chodiť. Stačí na to len mobilný telefón, občiansky preukaz a pár minút času. Nová služba zvyšuje komfort pre poistencov, ktorí doteraz nepoužívali mobilnú aplikáciu VšZP ani ePobočku.

10. Keď má klient nový telefón, musí si ísť aktivovať aplikáciu do lekárne?

Nie, nemusí. Po prihlásení do mobilnej aplikácie stačí zvoliť zaslanie SMS kódu a prihlási sa na základe zaslaného kódu.

11. Keď si nanovo zaktivuje aplikáciu, musí si nanovo vytvoriť aj skupinu v peňaženke?

Nie, po aktivácii mobilnej aplikácie sa mu všetky údaje obnovia.

Založenie skupiny

Informácie o členoch, správcovi, rozložení skupiny a solidárnosti medzi nimi.

1. Ako môžem začať používať Peňaženku zdravia?

Ak chcete byť správcom, pri vstupe do záložky Peňaženka zdravia potvrdíte súhlas s podmienkami (všeobecné podmienky, súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie, že sa pravidelne podrobujete preventívnym prehliadkam a vediete zdravý životný štýl), zadáte číslo účtu, na ktorý chcete zasielať čerpané benefity, a pridáte ďalších 3 až 7 členov.  Pridaným členom sa automaticky odošlú pozvánky na potvrdenie členstva. Nárok na čerpanie benefitov však vzniká až poisteným členom po potvrdení členstva ďalšími 3 pozvanými poistencami.

Ak chcete byť členom, nájdite si skupinu ďalších 3 členov, kde si určíte svojho správcu, a nechajte sa pozvať do skupiny.

2. Dokedy si môžem vytvoriť skupinu v Peňaženke zdravia?

Skupinu v Peňaženke zdravia si môžete vytvoriť kedykoľvek. Treba však myslieť na to, že ak chcete podať žiadosť o úhradu finančného príspevku, je už potrebné mať vo svojej skupine 4 členov s nárokom. Skupina má dva druhy členov, a to člen s nárokom (poistenec, ktorý potvrdil členstvo a tvorí skupinu v počte 4 osôb s týmto statusom, za každého takéhoto člena sa do sumy skupiny pripočíta suma 100 €) a člen (osoba, ktorá zatiaľ nesplnila vyššie uvedené podmienky na vznik členstva s nárokom). Na podanie žiadosti máte 30 dní od absolvovania a úhrady zdravotnej starostlivosti. Odporúčame preto vytvoriť si skupinu čo najskôr.

3. Kto je správca? Čo bude robiť?

Správca je plnoletý poistenec VšZP, ktorý založil skupinu a pozýva do nej ďalších členov. Na základe ich následného súhlasu bude za všetkých členov podávať žiadosti na úhradu finančného príspevku. Správca bude zodpovedný aj za správne rozdelenie finančných príspevkov medzi členov na základe benefitov, o ktorých úhradu žiadal.

4. Ako sa stanem správcom?

Správca je prvý člen skupiny, ktorý pri vstupe do záložky Peňaženka zdravia potvrdí súhlas s podmienkami (všeobecné podmienky, súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a vedie zdravý životný štýl), zadá číslo účtu, na ktorý chce zasielať čerpané benefity, a pridá členov. Správca môže prostredníctvom  mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky do skupiny pozvať 3 až 7 členov, nárok na čerpanie benefitov však vzniká, až keď skupina obsahuje minimálne 4 členov s nárokom.

5. Ako pridám člena? Aké údaje o ňom musím vedieť?

Správca v mobilnej aplikácii alebo ePobočke v záložke „Peňaženka zdravia“ po kliknutí na Pridať člena vyplní osobné údaje člena v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, mobilné telefónne číslo a email. Pozvánka sa zobrazí pozvanému členovi pri jeho vstupe do mobilnej aplikácie a ePobočky. Ak niekto nemá email, odporúčame zadať email správcu.

6. Pridá sa mi dieťa do skupiny automaticky?

Dieťa je do skupiny potrebné pridať bežným spôsobom, správca v mobilnej aplikácii alebo ePobočke v záložke „Peňaženka zdravia“ po kliknutí na Pridať člena vyplní osobné údaje člena v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, mobilné telefónne číslo a email.

Ak ide o dieťa správcu, bude mu ponúknutá možnosť vybrať si zo zoznamu detí, ktoré má pridané v mobilnej aplikácii alebo ePobočke.

7. Ako sa stanem členom?

Správca skupiny pridaním členov odošle pozvánky do mobilnej aplikácie a ePobočky. Každý pozvaný je členom skupiny, no pre potvrdenie členstva je potrebné potvrdiť na konte člena v mobilnej aplikácii alebo ePobočke súhlas s pozvánkou a s podmienkami (všeobecné podmienky, súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a vedie zdravý životný štýl).

Každý člen vo veku od 18 rokov potvrdí svoje členstvo elektronicky cez mobilnú aplikáciu VšZP alebo ePobočku, za každého člena vo veku do 18 rokov potvrdzuje členstvo elektronicky cez mobilnú aplikáciu VšZP alebo ePobočku jeho zákonný zástupca a za každého člena vo veku od 18 rokov, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, potvrdzuje členstvo jeho zákonný zástupca.

8. Ako uvidím, že ma niekto pozval do skupiny?

Ak vás niekto pozval do svojej skupiny a máte aktívnu mobilnú aplikáciu, príde vám push notifikácia. 

Pozvánka sa zobrazí pri vstupe do mobilnej aplikácie a ePobočky.

9. Keď si pridám do Peňaženky zdravia člena, ktorý nemá nainštalovanú mobilnú aplikáciu ani zriadenú ePobočku, dokedy musí potvrdiť súhlas, že bude členom?

Nie je určený časový limit, dokedy musí súhlas potvrdiť. Odporúčame však stiahnuť a aktivovať si mobilnú aplikáciu čím skôr, aby mohla skupina naplno využívať benefity Peňaženky zdravia.

10. Ako sa správca dozvie, že som potvrdil prijatie do skupiny?

Správcovi pri prijatí alebo odmietnutí pozvánky príde push notifikácia, ktorú uvidí v mobilnej aplikácii alebo email ak má zriadenú iba e-Pobočku.

11. Chcem niekoho pridať, ale ukazuje mi, že už je v inej skupine. Ako si ho pridám?

Peňaženka zdravia neumožňuje pridať do skupiny osobu, ktorá už je členom inej skupiny. Je možné byť členom iba jednej skupiny, nie je možné byť vo viacerých skupinách súčasne.

Správca môže upozorniť danú osobu, že je už pozvaná do inej skupiny. Ak ešte pozvánku nepotvrdil, členstvo môže odmietnuť a správca ho môže pridať do svojej skupiny.

Ak už pozvánku prijal, zo skupiny môže odísť iba pred podaním prvej žiadosti o čerpanie benefit v skupine.

12. Môžem si pridať do skupiny v Peňaženke zdravia okrem rodiny a príbuzných aj napríklad dobrých známych?

Áno, môžete, platí pravidlo, čím viac máte členov, tým získate viac, až do výšky 800 € hodnoty Peňaženky zdravia. Najviac však môžete mať 8 členov vrátane správcu.

13. Prečo je určený minimálny počet členov? Prečo nemôže čerpať aj jednotlivec, ak nemá s kým vytvoriť skupinu?

Hlavnou myšlienkou Peňaženky zdravia je solidárnosť, ktorá je daná členstvom v skupine. Vďaka princípu solidarity môže jednotlivec získať vyššiu sumu a následne ju môže použiť na starostlivosť o vlastné zdravie. Ak ostatní členovia cítia potrebu pomôcť inému členovi v skupine, majú možnosť darovať polovicu zo svojej pridelenej sumy (čiže 50 €) a zvyšnú sumu 50 € stále vedia použiť na seba. Jednou z výhod Peňaženky zdravia je, že čím viac členov sa v nej nachádza, tým vyššej sumy sa vedia vzdať v prospech iného člena, ktorý to aktuálne viac potrebuje (napr. na zubný strojček alebo na doplatky za lieky). Takto vedia pomôcť blízkej osobe. Zároveň sami dokážu čerpať finančné prostriedky, a to presne na to, čo im pasuje najviac.

Do skupiny si môžete pridať kohokoľvek, s kým sa dohodnete. Nemusia to byť len rodinní príslušníci, ale môžu to byť aj osoby, ktoré nie sú v rodinnom vzťahu. Odporúčame, aby naši poistenci boli v skupine s ľuďmi, s ktorými si navzájom dôverujú.

14. Čo so staršími ľuďmi, ktorí nemajú mobil? Ako môžu využiť benefity?

Mysleli sme aj na starších poistencov. Každá skupina si určí svojho správcu skupiny, ktorý všetky úkony urobí za ostatných členov. Správca založí skupinu pridaním jednotlivých členov, ktorým sa automaticky zašle pozvánka. Pozvánku je možné potvrdiť po prihlásení sa do mobilnej aplikácie alebo cez internet v ePobočke v sekcii Peňaženka zdravia. Aby člen mohol pozvánku potvrdiť, musí mať aktivované elektronické služby VšZP. S ich aktiváciou môže v prípade potreby staršej osobe pomôcť správca alebo iný člen skupiny, prípadne sa môže obrátiť na našu pobočku. Starším osobám bez mobilného telefónu s prístupom na internet odporúčame využiť služby ePobočky.

15. Je to produkt iba pre poistencov?

Členmi skupiny v Peňaženke zdravia môžu byť aj tí, ktorí nie sú poistení vo VšZP, no nemajú nárok na finančný príspevok vo forme benefitov.

16. Prečo musím odkliknúť nejaké súhlasy, ak chcem byť v Peňaženke zdravia? Na čo slúžia?

Súhlasmi člen vyjadruje, že sa oboznámil s podmienkami fungovania benefitného systému Peňaženka zdravia, že zdieľa informácie potrebné na čerpanie benefitov so svojím správcom a s VšZP, a vyhlasuje, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a vedie zdravý životný štýl.

17. Na čo slúži emailová adresa? Je to povinný údaj? Budem dostávať z mobilnej aplikácie nejaké správy?

Je to povinný údaj, aby sme vás v prípade potreby vedeli kontaktovať v súvislosti s vašou žiadosťou.

18. Keď chcem pridať do svojej skupiny osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, bude to možné?

Áno, bude to možné. Správca osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony pridá rovnakým spôsobom ako ostatných členov. Za každého člena, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, potvrdzuje členstvo v mobilnej aplikácii alebo ePobočke jeho zákonný zástupca (ktorý si ho pridá aj pod svoje konto v mobilnej aplikácii alebo ePobočke).

19. V roku 2020 som bol v skupine. Prečo ju teraz nevidím?

Skupinu vytvorenú v roku 2020 uvidíte, iba ak je jej správca poistencom VšZP. Ak svoju skupinu nevidíte, správca nie je poistený vo VšZP. O rozpustení skupiny ste boli informovaný push správou v mobilnej aplikácii alebo mailom. 

20. Budú sa benefity časom meniť?

Benefity v Peňaženke zdravia môže VšZP meniť a prispôsobovať potrebám poistencov.

21. Kde nájdem presný zoznam poskytovaných benefitov v rámci Peňaženky zdravia?

Popis benefitov, podmienky ich čerpania, ako aj všeobecné podmienky Peňaženky zdravia nájdete na vszp.sk/penazenkazdravia, stručný popis benefitov a linku na všeobecné podmienky nájdete aj priamo v mobilnej aplikácii v časti Peňaženka zdravia po kliknutí na informačnú ikonku „i“.

22. Kto vlastne môže čerpať príspevky v Peňaženke zdravia?

Podať žiadosť o finančný príspevok môže len skupina, v ktorej sú minimálne 4 členovia s nárokom. Skupina má dva druhy členov, a to člen s nárokom (poistenec, ktorý potvrdil členstvo a tvorí skupinu v počte 4 osôb s týmto statusom, iba za každého takéhoto člena sa do sumy skupiny pripočíta suma 100 eur) a člen (osoba, ktorá zatiaľ nesplnila vyššie uvedené podmienky na vznik členstva s nárokom).

23. Prečo môžem venovať 50 % zo svojho príspevku inému členovi skupiny?

Peňaženka zdravia je benefitný systém založený na solidarite členov, čo umožňuje poistencom VšZP, ktorí naozaj potrebujú čerpať zdravotnú starostlivosť, čerpať benefity pre jednotlivca až do výšky 450 €  a pre celú skupinu až do výšky 800 €.  Záleží nám na tom, aby každý poistenec mohol čerpať aspoň nejakú časť benefitu a časť mohol solidárne venovať inému členovi skupiny.

Každý člen s nárokom má pre seba k dispozícii 50 € , ktoré môže využiť len on. Druhú polovicu svojho 100 € - vého príspevku môže využiť daný člen alebo môže byť použitá na príspevok pre iného člena skupiny.

24. Akým spôsobom je možné zdieľať 50 % sumy medzi členmi v skupine? Je potrebné na to vyvinúť nejakú konkrétnu aktivitu?

Pri potvrdení členstva v skupine dáva člen súhlas s využitím 50 % zo svojej sumy správcovi. Správca zadáva žiadosti o refundáciu, a ak je suma vyššia, ako má nárok člen skupiny, po zadaní žiadosti sa prevyšujúca suma odráta rovnomerne od všetkých členov rovnako a použije na dorovnanie sumy v žiadosti člena. Nie je na to potrebný žiadny úkon, ide o automatickú operáciu pri spracovaní žiadosti.

25. Má na to právo len správca skupiny alebo kto o tom rozhoduje?

Peňaženka zdravia je založená na princípe solidarity. Člen pri vstupe do skupiny dáva súhlas správcovi, že je oprávnený konať v jeho mene, je zástupcom všetkých členov.

26. Čo v prípade, že si člen rozmyslí, že sumu, ktorú zdieľal, chce naspäť, je to technicky možné?

Nie, nie je to možné. Rozhoduje o tom správca skupiny.

27. Zdieľanú sumu je možné využiť na akýkoľvek benefit?

Áno, na všetky benefity v Peňaženke zdravia, na ktoré má člen nárok.

28. Zdieľať sa dá len presne 50 % sumy alebo ľubovoľná suma do maximálnej výšky 50 %?

Zdieľa sa suma rovnomerne od všetkých členov, ale max. do výšky 50 %, z celkovej sumy to je 50 EUR.

29. V prípade, že člen už určitú časť svojej sumy minul a má k dispozícii napríklad už len 70 EUR, môže zdieľať 50 % len z tejto sumy alebo môže zdieľať celých 50 EUR?

Môže zdieľať svoju časť, čiže 50 EUR.

30. Môže si moje neplnoleté dieťa pridať do skupiny niekto iný, keď mu to odsúhlasím cez mobilnú aplikáciu alebo cez ePobočku (pokiaľ nie je zatiaľ v žiadnej skupine)?

Áno, podmienkou je, aby účasť v inej skupine schválil zákonný zástupca dieťaťa cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku. Informáciu, v akej skupine sa dieťa nachádza, uvidí zákonný zástupca vo svojej mobilnej aplikácii.

31. Môžem sa stať členom peňaženky ako fyzická osoba, ak som ako FO – podnikateľ, teda SZČO, dlžníkom a ručím celým svojím majetkom fyzickej osoby?

Členom sa môžete stať, ale ak v čase čerpania benefitu alebo úhrady finančného príspevku nebudete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť (s výnimkou splnenia podmienok v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), tak dôjde k zamietnutiu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Zmeny v skupine

Ako zo skupiny odísť, pripojiť sa alebo ju zmeniť.

1. Môžem odísť zo skupiny?

Ak v priebehu kalendárneho roka bola v skupine podaná žiadosť o úhradu finančného príspevku, žiaden potvrdený člen nemôže v rámci jedného kalendárneho roka odísť zo svojej zvolenej skupiny z vlastnej vôle ani z vôle správcu. Člen sa môže stať členom inej skupiny až od 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Pred podaním prvej žiadosti o úhradu v skupine môže člen zo skupiny odísť stlačením ikony odstrániť člena pri svojom mene v zozname členov skupiny.

2. Môže správca niekoho vyradiť zo skupiny?

Správca môže počas celého roka odstrániť zo skupiny členov prostredníctvom ikony Odstrániť člena pri mene člena. Skupina má dva druhy členov a to člen s nárokom (poistenec, ktorý potvrdil členstvo a tvorí skupinu v počte 4 osôb s týmto statusom, iba za každého takéhoto člena sa do sumy skupiny pripočíta suma 100 eur ) a člen (osoba, ktorá zatiaľ nesplnila vyššie uvedené podmienky na vznik členstva s nárokom) . Člen môže odísť zo skupiny kedykoľvek, alebo môže kedykoľvek odísť zo skupiny z vôle správcu. Člen s nárokom môže odísť z vlastnej vôle alebo z vôle správcu tiež kedykoľvek, výnimkou je prípad, ak v priebehu kalendárneho roka bola v skupine podaná žiadosť o úhradu finančného príspevku, žiaden člen s nárokom nemôže v rámci jedného kalendárneho roka odísť zo svojej zvolenej skupiny. Člen s nárokom sa môže stať členom inej skupiny až od 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.

3. Čo ak prídem zo zahraničia a poistím sa vo VšZP? Môžem sa pripojiť do skupiny? Dostanem aj ja 100 €?

Každý sa môže pripojiť do skupiny, ktorá ešte nemá maximálny počet členov (8), aj v priebehu roka.

Každý člen, ktorý je poistencom VšZP, má nárok na finančný príspevok vo výške 100 € na kalendárny rok 2021. Nie je podstatné, či je poistencom od 1. 1. 2021, alebo sa poistil v priebehu roka.

4. Čo keď odídem do zahraničia a ukončím poistenie vo VšZP? Preplatíte mi benefit? Čo sa stane s mojimi 100 €?

Ostávate naďalej členom skupiny ale nemáte nárok na čerpanie benefitov, ktoré sa vzťahujú na zdravotnú starostlivosť uhradenú a absolvovanú po ukončení poistenia. Ak ste absolvovali zdravotnú starostlivosť pred ukončením poistného vzťahu a žiadosť o čerpanie benefitu podal správca až po jeho ukončení a budú splnené ostatné podmienky, benefit vám uhradíme. Ak ste ešte neposkytli ostatným členom celú polovicu zo svojich 100 €, môžu jej zostatok využiť na svoje benefity do konca kalendárneho roka.

5. Čo ak správca prestane byť poistencom, zomrie alebo odíde do zahraničia?

Ak správca skupiny zomrie alebo iným spôsobom stratí schopnosť vykonávať funkciu správcu, členovia kontaktujú VšZP a jeho nahradenie novým správcom sa bude riešiť individuálne. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 0850 003 003, navštíviť niektorú z našich pobočiek, napísať email na mobilna.app@vszp.sk alebo na infolinka@vszp.sk

6. Čo ak sme 4 členovia s nárokom v skupine a niekto odíde do zahraničia/zomrie?

Nie je nutné rozšíriť počet členov a nahradiť člena, ktorý zomrel alebo sa mu z iného dôvodu ukončí poistný vzťah s VšZP. Skupina môže pokračovať v čerpaní benefitov do 31. 12. v tom roku, kedy k takejto situácii došlo. 

Čerpanie benefitu

Ako podať žiadosť na čerpanie benefitu a na čo mám nárok.

1. Ako požiadam o čerpanie benefitov?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, uhradení zdravotníckej pomôcky, lieku a dietetickej potraviny, ktoré sú súčasťou benefitného systému Peňaženka zdravia, člen skupiny požiada správcu, aby do 30 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti podal v mobilnej aplikácii alebo ePobočke žiadosť o čerpanie benefitu.

2. Som správca, musím podať žiadosť o finančný príspevok za každého člena individuálne?

Áno, správca musí podať žiadosť o finančný príspevok individuálne za každého člena a individuálne za každý jeden benefit na toho člena (napríklad na člena č. 3 musí správca podať separátne žiadosť o benefit na oči a separátne žiadosť o benefit na zuby).

3. Je nejaký čas, dokedy musím žiadosť podať?

Na podanie žiadosti má správca 30 dní odo dňa, keď člen skupiny absolvoval a uhradil zdravotnú starostlivosť, na ktorú chce príspevok žiadať.

4. Čo potrebujem k podaniu žiadosti? Kde a ako mám žiadosť vyplniť?

V mobilnej aplikácii alebo v ePobočke správca podáva žiadosti za všetkých členov skupiny. Dajte správcovi vašej skupiny všetky potrebné informácie (o aký benefit žiadate; IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z dokladu o úhrade; sumu, ktorú ste zaplatili; sumu, ktorú žiadate v príspevku, ak je iná ako suma na bločku, a nezabudnite mu dať doklad o zaplatení).

Odporúčame si v mobilnej aplikácii v záložke Moja prevencia alebo v ePobočke skontrolovať, či máte absolvované potrebné preventívne prehliadky. Ak vám tam preventívna prehliadka chýba a absolvovali ste ju napríklad u nezmluvného lekára, pohľadajte si doma doklad o jej absolvovaní.

Správca vyberie člena, na ktorého chce benefit žiadať, a vyberie druh benefitu (napríklad preplatenie športovej prehliadky). Zobrazia sa mu konkrétne benefity zvoleného druhu, správca vyberie konkrétny druh benefitu a doplní IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde bol výkon absolvovaný, vypíše dátum a sumu, ktorú člen alebo jeho zákonný zástupca uhradil, a priloží sken alebo odfotený doklad o úhrade, ktorý by mal obsahovať QR kód. V prípade, že suma, ktorú chce žiadať, je nižšia ako úhrada u poskytovateľa, vyplní aj nepovinné políčko požadovaná suma na preplatenie. V prípade, že člen absolvoval preventívnu prehliadku u nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí, priloží doklad o jej absolvovaní.

5. Sú nejaké obmedzenia pri podávaní prílohy k žiadosti?

K žiadosti je potrebné priložiť povinnú prílohu, dokladujúcu úhradu benefitu poistencom, ktorá nesmie byť väčšia ako 5 MB a akceptované formáty sú: jpg, jpeg, jpe, png. V prípade podávania žiadosti cez ePobočku je možné priložiť aj doklad vo formáte pdf.

6. Prečo si nemôžem podať žiadosť sám?

Peňaženka zdravia je skupinový benefitný systém, a preto má každá skupina správcu, ktorý sa stará o jej správne fungovanie. Správca má na základe súhlasu členov prehľad o príspevkoch, na ktoré majú členovia nárok, a o ich podaných žiadostiach. Je preto zodpovedný za podávanie žiadostí za jednotlivých členov. Z dôvodu ochrany súkromia a udržania prehľadu o žiadostiach preto nemôžu jednotliví členovia žiadosti podávať samostatne.

7. Ako zistím, kto je zmluvný lekár?

Zoznam zmluvných lekárov a poskytovateľov nájdete na webe VšZP:
https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-zmluvnych-poskytovatelov/siet-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html. Zoznam akreditovaných pracovísk, kde môžete absolvovať športové preventívne prehliadky, nájdete na internete:
https://www.vszp.prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/prevencia

8. Môžem si dať preplatiť bloček aj od súkromného lekára alebo zariadenia?

Nie. Všetky výkony musia byť absolvované u zmluvného lekára. Výnimkou je športová prehliadka, ktorú stačí absolvovať na akreditovanom pracovisku.

Zoznam zmluvných lekárov a poskytovateľov

Zoznam akreditovaných pracovísk, kde môžete absolvovať športové preventívne prehliadky

9. Som správcom skupiny. Ako si pozriem, kto a koľko si už na príspevky vyčerpal?

V mobilnej aplikácii ako aj v ePobočke v záložke Peňaženka zdravia správca uvidí zoznam žiadostí za každého člena aj so žiadanými a uhradenými sumami a uvidí aj akú sumu má jeho skupina ešte k dispozícii.

10. Kde uvidím, koľko si dali preplatiť iní členovia skupiny?

Čerpanie príspevkov na jednotlivých členov vidí iba správca. Ako člen skupiny máte v súlade s ochranou údajov prístup iba k svojim údajom o čerpaní benefitov a sume, ktorú ešte môžete čerpať.

11. Musím mať absolvované všetky preventívne prehliadky?

Podmienkou čerpania akéhokoľvek benefitu je, že poistenec má absolvované preventívne prehliadky, na ktoré má zo zákona nárok, a preventívne očkovania v zmysle platného očkovacieho kalendára. Táto podmienka nie je samoúčelná, VšZP záleží na tom, aby poistenci prežili čo najviac rokov v zdraví.

To znamená:
Žena musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých a gynekológa.
Muž musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých, a ak má 50+, aj preventívnu prehliadku u urológa.
Dieťa musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.

Preventívna prehliadka u zubára je aktuálne odporúčaná, ale nie je povinná.

12. Čo ak mi všeobecný lekár odmietol vykonať preventívnu prehliadku z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku?

Všeobecný lekár je povinný pacientovi vykonať preventívnu prehliadku aj teraz cez pandémiu koronavírusu COVID-19 na Slovensku. S ohľadom na aktuálnu situáciu si preventívne prehliadky  poistenci budú môcť dorobiť v roku 2021 aj po podaní žiadosti. Ak lekár odmieta robiť počas pandémie preventívne prehliadky, je potrebné informovať VšZP. Ak lekár nemá momentálne voľnú kapacitu a preventívnu prehliadku vykoná v budúcom roku, poistenec nepríde o možnosť využívať Peňaženku zdravia. Z dôvodu aktuálneho diania v súvislosti s koronavírom je možné preventívne prehliadky absolvovať do 60 dní odo dňa podania žiadosti o úhradu príspevku v Peňaženke zdravia.

13. Čo ak mám absolvovanú preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára?

Ak máte preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára, požiadajte správcu skupiny, aby pri zadávaní žiadosti o úhradu benefitu priložil aj vaše potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky. Potvrdenie si môže odfotiť alebo mu ho môžete poslať emailom.

14. Musia mať všetci v našej skupine preventívne prehliadky?

VšZP dbá na prevenciu a všetci poistenci by mali mať absolvované preventívne prehliadky, na ktoré majú nárok. To, že niektorí členovia sa preventívnym prehliadkam pravidelne nepodrobujú, však neobmedzí čerpanie benefitov pre tých, ktorí sa o svoje zdravie starajú. Aj člen, ktorý neabsolvuje preventívne prehliadky, môže poskytnúť iným členom polovicu svojho finančného príspevku, teda 50 €.

15. Máme v skupine dlžníka. Čo máme robiť?

Ak nemá člen v momente čerpania benefitu alebo úhrady finančného príspevku nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, z dôvodu, že je dlžníkom, tak dôjde k zamietnutiu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Ak však dlžník splatí svoj dlh alebo si dohodne s VšZP splátkový kalendár (alebo splní inú podmienku v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), nie je osobou s nárokom len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a môže čerpať finančný príspevok. Na čerpanie ostatných členov skupiny ani na poskytnutie  polovice svojho finančného príspevku iným členom ( 50 €)  evidencia v zozname dlžníkov vplyv nemá.

16. Čo keď mi lekár nedá za ošetrenie doklad?

Je potrebné požiadať lekára o vystavenie dokladu na účel preplatenia výkonov v rámci benefitného programu.

Úhrada benefitu

Kedy a na aký účet mi príde úhrada? Čo robiť, ak bola úhrada zamietnutá.

1. Na aký účet prídu peniaze?

Peniaze prídu na účet, ktorý zadal správca vašej skupiny. Správca na základe vzájomnej dohody členov zadá jedno číslo účtu a finančný príspevok uhradený VšZP poskytne tomu členovi, ktorý žiadanú zdravotnú starostlivosť absolvoval. Účet je v prípade potreby možné počas roka zmeniť.

2. Ako si do Peňaženky zdravia vložím číslo účtu?

Správca vloží číslo účtu, na ktorý chce zasielať finančné príspevky, pri vytváraní skupiny. Účet je v prípade potreby možné počas roka zmeniť.

3. Môžem zmeniť číslo účtu?

Áno, správca môže v priebehu roka zmeniť číslo účtu, ktorý zadal pri vytváraní skupiny.

4. Pošlete mi peniaze aj na zahraničný účet?

Finančné príspevky z benefitného programu Peňaženka zdravia je možné zaslať iba na účty registrované na Slovensku.

5. Kedy mi uhradíte benefit?

Žiadosti o finančný príspevok spracúvame dvakrát ročne. Schválené žiadosti, ktoré boli podané do 30. 6., budú uhradené najneskôr do 30. 9. kalendárneho roka, schválené žiadosti o finančný príspevok podané do 31. 12. budú uhradené najneskôr do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka.

6. Môžem podať žiadosť, aj keď žiadam viac, ako je výška sumy v našej skupine?

Žiadosť podať môžete, no po splnení podmienok ju uhradíme iba vo výške zostatkovej sumy.

7. Môžem podať žiadosť, aj keď žiadam o benefit v sume vyššej, ako je suma, na ktorú mám nárok?

Žiadosť podať môžete, no po splnení podmienok ju uhradíme iba vo výške sumy, na ktorú máte nárok.

8. Prečo ste mi benefit ešte neuhradili?

Žiadosti majú 3 stavy: evidovaná, schválená, zamietnutá.

Ak je žiadosť vedená v stave schválená a bola podaná do 30. 6., bude uhradená najneskôr do 30. 9. kalendárneho roka, schválené žiadosti o finančný príspevok podané do 31. 12. budú uhradené najneskôr do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak je žiadosť v stave evidovaná, ešte čakáme na overenie informácií zadaných v žiadosti, aby sme mohli žiadosť schváliť a následne uhradiť. Pre relevantnosť údajov žiadosti je potrebné ich porovnanie s informáciami od lekárov a lekární.

V prípade, že žiadosť bola zamietnutá, finančný príspevok vám nebude uhradený.

Informácie o stave žiadosti uvidí za celú skupinu správca v mobilnej aplikácii alebo ePobočke. Informácie člena o stave svojej žiadosti uvidí každý člen. O schválení žiadosti bude správca a člen informovaný push správou.

9. Zamietli ste mi úhradu, čo mám robiť? Ako zistím dôvod?

Dôvod zamietnutia úhrady benefitu bude uvedený v žiadosti. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím môžete vytvoriť v mobilnej aplikácii reklamáciu v menu aplikácie v sekcii Moje zdravie alebo napísať nám v sekcii Kontakty, kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003 alebo navštíviť niektorú z našich pobočiek.

10. Môžem podať viac žiadostí na jeden doklad?

Viac žiadostí s rovnakým dokladom môžete podať iba v prípade, ak je na doklade o úhrade informácia o rôznych druhoch zdravotnej starostlivosti alebo informácia o absolvovaní zdravotnej starostlivosti viacerými členmi skupiny. Žiadosť musí byť podaná individuálne na člena a individuálne na druh žiadaného benefitu.

11. Žiadosť ste mi zamietli. Môžem ju podať znova?

Ak boli dodatočne splnené podmienky čerpania benefitu, je možné žiadosť znova podať. Aj opakovanú žiadosť je však možné podať len do 30 dní od absolvovania a úhrady zdravotnej starostlivosti, ktorej sa benefit týka.

12. Budem musieť vrátiť príspevok, ak v nasledujúcom roku zmením poisťovňu?

Našim poistencom musíte byť v čase absolvovania benefitu, v čase podania žiadosti, ako aj v čase vyplatenia tohto benefitu. Už vyplatené príspevky nie ste povinný vrátiť.

Zuby

Na aké úkony môžu byť použité peniaze z Peňaženky zdravia.

1. Bude možné dať si preplatiť aj biele plomby a plomby na mliečne zuby v rámci produktu Peňaženka zdravia? Bude sa 30 € vzťahovať na bielu plombu na zuboch stoličkách a budete preplácať 30 € za nejakú inú (zrejme amalgámovú) plombu na zuboch 4 a vyššie?

„V zmysle všeobecných podmienok pre používanie produktu Peňaženka zdravia je možné uplatniť si finančný príspevok aj na biele plomby (aj na mliečne zuby), ide o výkony V05 až V07 (fotokompozit).

Výkony V05 – V07 sú rezervované pre predné zuby – frontálne, bude sa to týkať len týchto zubov. Frontálne zuby sú 1 – 3 vrátane.“

Pri výplniach zubov (jednoplôšková V1, dvojplôšková V2, trojplôšková V3) je možné doplatky preplácať cez Peňaženku zdravia bez ohľadu na to, aký materiál je pri výplniach použitý a kde sa výplň urobí (t. j. v akej lokalizácii). Pojem „biela plomba“ v súčasnosti už nezodpovedá pomenovaniu materiálov, ktoré sa pri výplniach bežne používajú, t. j. platí to aj pre „biele plomby“.

„Amalgám“ sa u detí do 18. roku vôbec nemôže od roku 2019 používať. 

„Amalgám“ u dospelých sa môže používať len výnimočne, a to len výplne na amalgámovej báze technologicky upravené tak, aby obsahovali čo najmenej škodlivých látok (napr. ortuť), ktoré sa z neho časom môžu uvoľňovať. Na druhej strane sa pre takéto plomby stomatológ rozhodne a pacientovi ich odporučí najmä v lokalizáciách od 4. zuba vyššie, kde sú zuby viac namáhané (žujeme/drvíme nimi stravu) a mali by vydržať viac a dlhšie.

2. Je možné použiť peniaze z Peňaženky zdravia aj na zubnú protézu, mostík alebo výrobu korunky u dospelého poistenca?

Korunka je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia vrátane materiálu a výroby, ale na doplatok, ktorý hradí poistenec, nie je možné čerpať príspevok z Peňaženky zdravia. Príspevky na zuby do výšky 4 x 30 €  je možné čerpať na stomatologické výkony, nie na fixné protézy (korunky, mostíky).

V rámci stomatologickej protetiky je možné z Peňaženky zdravia čerpať príspevok na dva výkony F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).

Výrobe zubnej náhrady (mostíka), ako aj zhotoveniu zubnej protézy predchádza vyšetrenie F01, na ktoré je v zmysle všeobecných podmienok možné čerpať príspevok.

3. Pozerali sme na internetovej stránke VšZP poskytovateľov dentálnej hygieny a nenašli sme žiadneho zmluvného poskytovateľa. Máte s nejakým poskytovateľom dentálnej hygieny vôbec zazmluvnený vzťah?

Dentálnu hygienu bežne vykonávajú ambulancie zmluvných stomatológov, v ktorých je možné uplatniť si príspevok. Aj doterajší benefit pre detských poistencov, ktorým VšZP prispieva na dentálnu hygienu, hradíme len zmluvným stomatológom.

4. Aký je limit v prípade pravidelných kontrol na ortodoncii? Vzťahuje sa na takúto situáciu limit max. 4 x 30 € alebo platí maximálny limit na príspevok na strojček 450 €?

Ak dieťa potrebuje strojček, môže čerpať príspevok maximálne do výšky 450 €. V tejto sume sú zahrnuté aj kontroly spojené so strojčekom.

5. Na ktoré výkony sa u stomatológa vzťahuje limit 4 x 30 €?

Podmienka čerpania príspevku 4 x 30 € ročne sa vzťahuje na vybrané výkony záchovnej stomatológie, výkony chirurgickej stomatológie, výkony paradontológie, príplatky k operáciám v ambulancii, výkony stomatologickej protetiky (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a stiahnutie korunky), dentálnu hygienu a anestéziu.

6. Ak bude poistenec čerpať benefit na zuby a bude mať v jednom týždni 4 doklady, budú mu akceptované (každý s iným dátumom)?

Vo všeobecných podmienkach je len jedno obmedzenie, že žiadosť o finančný príspevok na tento benefit je možné podať 4x v kalendárnom roku, pričom v jednej žiadosti je možné uplatniť si finančný príspevok na tento benefit maximálne vo výške 30 €  na člena. To znamená, že 4x v kalendárnom roku môže byť aj v rámci jedného týždňa, pričom suma v každej zo žiadostí môže byť maximálne 30 €.

7. Patrí pečatenie zubov do niektorých z úkonov hradených z Peňaženky zdravia?

Nie, na pečatenie zubov sa príspevok z Peňaženky zdravia neposkytuje.

8. Je možné u dieťaťa čerpať benefit z Peňaženky zdravia na strojček, ak je výkon absolvovaný u zmluvného čeľustného ortopéda a poistenec má nezmluvného stomatológa, ktorý výkon odporučí?

Áno, ak dieťa čerpá zdravotnú starostlivosť u zmluvného poskytovateľa, v tomto prípade čeľustného ortopéda, má možnosť využiť príspevok z Peňaženky zdravia.

9. Strojček bol zhotovený v roku 2020, prvá splátka bola zaplatená. V roku 2021 budú uhradené ďalšie splátky. Bude možné v rámci Peňaženky zdravia od 1. 1. 2021 tieto splátky uplatniť ako benefit, aj keď strojček bude vyhotovený v roku 2020?

Benefity sa môžu uplatniť len v prípade výkonov realizovaných v roku 2021, to platí aj v prípade strojčeka. To znamená, že splátky za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v roku 2020 sa do toho nerátajú.

Lieky

Kto môže čerpať benefit na lieky a v akej výške.

1. Benefit na lieky budú môcť čerpať deti aj obaja ich rodičia?

Benefit sa vzťahuje na oboch rodičov, ak sú zákonnými zástupcami dieťaťa. Podmienkou čerpania je podanie žiadosti o úhradu finančného príspevku, ktorá musí obsahovať doklad o zaplatení doplatkov za lieky a v prípade čerpania benefitu zákonným zástupcom musí byť aj dieťa poistené vo VšZP.

2. Môžem čerpať benefity na lieky a dietetické potraviny, aj keď nemám deti?

Benefit na lieky môžu z Peňaženky zdravia čerpať iba deti a ich zákonní zástupcovia.

3. Ako je to s doplatkami za lieky zo zákona? Strhnú sa mi zo sumy príspevku v Peňaženke zdravia?

Nie, doplatky za lieky, na ktoré máte nárok zo zákona, nie sú uhrádzané z Peňaženky zdravia. Ak zo zákona máte nárok na vrátenie doplatkov, poisťovne ich uhrádzajú automaticky vo výške doplatku za najlacnejšiu alternatívu lieku. V benefite na lieky v Peňaženke zdravia VšZP uhradí po splnení podmienok doplatky za jednotlivé lieky a dietetické potraviny do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Nebude to len doplatok za najlacnejší alternatívny liek.

4. Čerpanie benefitu na lieky je maximálne vo výške 200 € na člena na kalendárny rok alebo na celé obdobie poistenia vo VšZP, respektíve vzniká nárok na tento benefit vždy za každý kalendárny rok každému členovi skupiny?

Nárok na finančný príspevok na lieky do výšky 200 € vzniká deťom a ich rodičom každý kalendárny rok.

5. Preplatíte mi aj drahšie lieky? Ak si vyberiem v lekárni liek na predpis a uhradím zaň vyšší doplatok ako za najlacnejší náhradný liek, bude mi táto suma za drahší liek vrátená?

Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti a zákonných zástupcov vrátime kumulatívne do výšky 200 €, za jednotlivé lieky a dietetické potraviny do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Nebude to len doplatok za najlacnejší náhradný liek. Poistencovi, ktorý je v čase výdaja lieku zároveň osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti, preplatíme benefit na konkrétny liek vo výške rozdielu medzi skutočným doplatkom a prepočítaným doplatkom.

6. Môžem čerpať benefit na lieky ako zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je poistené v inej zdravotnej poisťovni, a zatiaľ nie som rozhodnutá, že by som dieťa prepoistila do VšZP?

Benefit sa vzťahuje len na zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré je poistené vo VšZP. Zákonný zástupca má možnosť prepoistiť dieťa do VšZP a čerpať benefity VšZP.

7. V lekárni mi namiešali masť alebo kvapky, môžem pri nich požiadať o benefit na lieky?

Individuálne pripravené lieky nepatria medzi kategorizované a benefit sa na ne nevzťahuje.

Oči

Na čo všetko môže byť použitý benefit na oči.

1. Má dieťa nárok na príspevok z Peňaženky zdravia v prípade, že mu poukaz na okuliarové rámy a šošovky bude u oftalmológa predpísaný v decembri 2020, ale okuliare budú uhradené až v januári v 2021?

Ak zdravotnícka pomôcka bola predpísaná v decembri, ale bude vydaná a uhradená januári 2021, príspevok si na dieťa môžete uplatniť.

2. Môžem získať z Peňaženky zdravia príspevok na kontaktné šošovky?

Z benefitného systému VšZP nie je možné získať príspevok na kontaktné šošovky. Benefit na oči je príspevok na doplatky na okuliarové rámy pre deti a okuliarové šošovky pre deti aj dospelých.

3. Môžem si prevziať okuliare aj v optike, ktorá nie je zmluvným partnerom VšZP?

Nie, pomôcku si môžete prevziať iba v optike, s ktorou má VšZP uzatvorenú zmluvu.

Prevencia

Informácie k športovej prehliadke pre dospelých a preplatenie preočkovania.

1. Ako bude prebiehať športová prehliadka u dospelých? Musia byť registrovaní v športovom klube?

Preventívne športové prehliadky musia byť vykonané akreditovaným pracoviskom a o príspevok do výšky 50 % uhradenej sumy (max. 50 €) je možné požiadať podaním žiadosti, ktorá obsahuje doklad o úhrade prehliadky. Nie je potrebné byť členom športového klubu a nie je nutné prikladať do žiadosti potvrdenia o vykonávaní športovej činnosti.

Akreditované pracoviská telovýchovného lekárstva (.pdf)

2. Dá sa benefit uplatniť aj pri preočkovaní, napríklad pri kliešťovej encefalitíde?

Áno, benefit je možné uplatniť aj pri preočkovaní, ak je dodržaný správny interval očkovaní.

Napríklad, ak sa s vakcináciou začne na začiatku roka, po prvej dávke nasleduje druhá v intervale 1 mesiaca a tretia o 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov
a tretia dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie jednou dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.

3. Preplatíte každú dávku očkovania alebo musím mať všetky odporúčané vakcíny podľa očkovacej schémy?

V benefitnom systéme Peňaženka zdravia môže poistenec požiadať o príspevok na každú dávku očkovania, nie je nutné čakať s podaním žiadosti do podania poslednej dávky vakcíny.

4. Dieťa má 12 rokov, matka ho ide dať zaočkovať proti HPV vakcínou GARDASIL. Keďže spĺňa indikačné obmedzenia, bude doplácať 68,33 EUR. Je možné uplatniť si tento doplatok cez peňaženku zdravia ako benefit na lieky?

V uvedenom prípade platí, že vakcína proti HPV je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia (dieťa má 12 rokov a IO je splnené).  V tomto prípade ide o doplatok za lieky pre poistenca do 18 rokov. Zákonný zástupca dieťaťa teda musí žiadosť zadať ako benefit na doplatky na lieky.

Pri benefite Očkovanie proti HPV, ktorý je určený deťom vo veku 13 až 17 rokov, ide o preplácanie vakcíny nad rámec indikačného obmedzenia. Žiadosť o tento benefit nie je možné podať pre dieťa vo veku 12 rokov.

5. Ako si požičať monitor dychu?

Monitor dychu je možné zapožičať si na výpožičných miestach pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novonarodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

Monitor dychu si môžete zapožičať na vybraných oddeleniach nemocníc.