Asistovaná reprodukcia

Až 450 € na asistovanú reprodukciu

Z Peňaženky zdravia MAXI vieme pomôcť v prípadoch neplodnosti spôsobenej poškodením vajíčkovodov či vaječníkov, idiopatickej či resp. imunologicky aj geneticky zapríčinenej sterilite, či pri mužskom faktore sterility. Našim poistenkám prispejeme doplatkom na 4. cyklus asistovanej reprodukcie (IVF) absolvovaný na Slovensku.
Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku veku života (t. j. do 39 rokov a 364 dní). V Peňaženke zdravia MAXI bude možné uhradiť štvrtý cyklus nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Príspevok z Peňaženky zdravia MAXI môže byť použitý na rovnaké výkony - čiastočne hradené z VZP ako pri prvých 3 cykloch. Výšku finančného príspevku na 4. cyklus IVF je možné získať až do výšky 450 €.

Pre koho je benefit určený

  • dospelá žena do 39. roku života (t.j. 39 rokov + 364 dní)
  • výkon asistovanej reprodukcie musí byť absolvovaný na Slovensku.

Tip: Suma 450 € je maximálna výška, ktorú je možné získať na jedného člena v Peňaženke zdravia MAXI. Viete ho využiť vtedy, keď máte v Peňaženke zdravia MAXI plný počet členov, teda osem, ktorí sú našimi poistencami. Benefit na asistovanú reprodukciu je možné si samozrejme nechať preplatiť aj v nižšej výške, napr. 100 € na člena.