Všeobecné podmienky

Ako sú nastavené podmienky a kritériá pre používanie benefitného produktu Peňaženka zdravia a pravidlá uhrádzania finančných prostriedkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch: