Diabetes

Späť

Benefity pre diabetikov

1. Je možné v rámci príspevku na doplatky za glukózové senzory využiť príspevok 100€/ročne po čiastkach, tzn. nie na 1-krát ale kumulatívne do maximálnej výšky 100€/ročne?

Áno. V prípade príspevku na doplatky za glukózové senzory je možné príspevok využiť aj na viac krát, tzn. je možné podať viacero žiadostí na doplatky za glukózové senzory avšak do maximálnej výšky kumulatívne 100€/ročne.

2. Prečo je stanovená podmienka uplatnenia príspevku na glukózové senzory iba na 6-7 a 10 dňové senzory?

Príspevok na glukózové senzory sa vzťahuje iba na doplatky za glukózové senzory. Pri 6-7 a 10 dňových senzoroch poistencom vznikajú doplatky, pričom pri 14 dňových senzoroch doplatky nevznikajú. Z toho dôvodu nie je tento senzor zahrnutý v tomto benefite.

3. Je možné získať príspevok aj na doplatky za glukózové senzory pre dieťa?

Áno, tento benefit sa vzťahuje aj na deti, aj na dospelých.

4. Pre akú skupinu diabetikov platí tento benefit?

Príspevok môžu využiť diabetici 1. typu na inzulínovej pumpe, intenzifikovanej inzulínovej terapii alebo riziková skupina diabetikov z kardiovaskulárneho hľadiska (diabetici 1. typu). Ide o všetkých diabetikov, ktorí majú nárok na glukózový senzor s doplatkom.