Pohyb medzi MINI a MAXI

Späť

1. 1. Za akých podmienok môžem zmeniť benefitný produkt Peňaženka zdravia MINI na MAXI alebo naopak?

Prechod z Peňaženky zdravia MINI do MAXI je veľmi jednoduchý a je možný kedykoľvek po splnení podmienok Peňaženky zdravia MAXI, t.j. vytvorenie skupiny minimálne 3 členov s nárokom.

Prechod z Peňaženky zdravia MAXI do MINI počas kalendárneho roka je podmienený splnením podmienky, že v skupine nebola podaná ešte žiadna žiadosť o finančný príspevok a člen zo skupiny odišiel. V prípade, ak už v skupine bola podaná žiadosť o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MAXI, člen môže opustiť skupinu a požiadať o MINI až od 1.1 nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Čo sa stane s mojimi finančnými prostriedkami, ktoré som čerpal pred zmenou typu Peňaženky zdravia MINI a MAXI? Budú mi odrátané?

V prípade prechodu z Peňaženky zdravia MINI do MAXI vám budú čerpané finančné prostriedky odčítané z limitu 100 €. Pokiaľ ste teda pred vstupom do skupiny už vyčerpali nejakú časť finančných prostriedkov z Peňaženky zdravia MINI, táto sa Vám len jednoducho odpočíta z Vášho limitu 100 €, ktorý prinášate svojim vstupom do Peňaženky zdravia MAXI.

3. Začal som vytvárať skupinu, sme zatiaľ 2 a neviem, kedy sa nám podarí vytvoriť skupinu 3 členov, môžem zatiaľ čerpať nejaké benefity?

Áno, v prípade, že ste ešte nevytvorili skupinu s minimálne 3 členmi, môžete využívať benefity Peňaženky zdravia MINI. Následne po vytvorení skupiny s minimálne 3 členmi s nárokom môžete začať čerpať finančné prostriedky z Peňaženky zdravia MAXI. Pokiaľ ste pred vstupom do skupiny už vyčerpali nejakú časť finančných prostriedkov, táto sa vám len jednoducho odpočíta z vášho limitu 100 € v Peňaženke zdravia MAXI.

Príklad: Z Peňaženky zdravia MINI ste čerpali 20 € na doplatky na lieky. Následne ste sa stali členom Peňaženky zdravia MAXI, do ktorej svojím vstupom prinášate 80 € na čerpania benefitov pre daný kalendárny rok.