Základné informácie

Späť

Kde hľadať Peňaženku zdravia, ako si stiahnuť mobilnú aplikáciu a pomoc s inštaláciou.

1. Kde nájdem Peňaženku zdravia? Platí sa za ňu?

Peňaženku zdravia nájdete v mobilnej aplikácii VšZP a v ePobočke na internete po zaregistrovaní a aktivácii elektronických služieb.

Mobilná aplikácia a ePobočka slúžia na podávanie žiadostí a získanie informácií o benefitoch, počiatočnom stave, čerpaní, aktuálnom zostatku finančného príspevku za kalendárny rok.

Aplikácia je dostupná zdarma v AppStore alebo GOOGLE PLAY a návod na jej aktiváciu nájdete na https://www.vszp.sk/mobilna-aplikacia/ . Návod na vytvorenie konta v ePobočke nájdete na https://www.vszp.sk/poistenci/ePobocka/.

2. Prečo je Peňaženka zdravia viazaná na mobilnú aplikáciu?

Používanie mobilných aplikácií je už dnes celkom bežné a modernizácia služieb sa nedá zastaviť, tento trend bude len narastať. Pre samotného poistenca to prináša celý rad výhod – elektronický preukaz poistenca, prehľad predpísaných liekov, liekové interakcie, úhrady a iné. Benefity si vedia uplatniť aj starší poistenci – s registráciou konta a aktiváciou mobilnej aplikácie im radi pomôžeme v našich pobočkách.

Pri Peňaženke zdravia MAXI im s  registráciou do mobilnej aplikácie môže pomôcť správca skupiny a ten uvedie svoju mailovú adresu, pričom všetky ďalšie úkony robí za všetkých členov správca.

3. Musím mať stiahnutú mobilnú aplikáciu alebo mi stačí na využívanie benefitov aj ePobočka?

Na využívanie benefitov Peňaženky zdravia stačí, ak máte zriadenú ePobočku na webe.

4. Môžem pre Peňaženku zdravia využívať svoje staré konto v ePobočke, ak som sa opäť vrátil do VšZP?

Áno, so svojimi starými prihlasovacími údajmi sa viete prihlásiť v mobilnej aplikácii aj ePobočke.

5. Som váš dlhoročný poistenec, prečo aj ja nemám nárok na Peňaženku zdravia?

Benefitný produkt Peňaženka zdravia je určený pre všetkých našich poistencov – stálych aj nových.

6. Bude sa aplikácia aktualizovať sama alebo si novú verziu musí klient iniciatívne stiahnuť sám? Prečo sa aplikácia neaktualizuje sama?

Aplikácia sa zaktualizuje sama, ak má klient v mobile povolenú automatickú aktualizáciu. Ak ju povolenú nemá, tak si ju musí zaktualizovať manuálne.

7. Máte nejaký kontakt na podporu pre klientov? Mám problémy s inštaláciou, pomôžete mi?

V prípade problémov s inštaláciou mobilnej aplikácie môžete kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003, navštíviť niektorú z našich pobočiek, napísať cez kontaktný formulár.

na webe, Oblasť: Mobilná aplikácia a ePobočkaalebo napísať súkromnú správu na

 

V prípade problémov s inštaláciou mobilnej aplikácie môžete kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003, navštíviť niektorú z našich pobočiek, napísať cez kontaktný formulár.

na webe, Oblasť: Mobilná aplikácia a ePobočka alebo napísať súkromnú správu na našu facebookovú stránku.

8. Prečo je potrebná aktivácia mobilnej aplikácie? Nie je to zbytočná strata času?

Mobilnú aplikáciu je potrebné stiahnuť a následne aktivovať z dôvodu ochrany citlivých údajov o vašom zdravotnom stave, preto je potrebná dvojitá kontrola, aby sme si boli istí, že ste to naozaj vy. Aktivovať sa dá prostredníctvom tvárovej biometrie, nech ste kdekoľvek, alebo osobne v našich pobočkách a vo vybraných lekárňach.

9. Keď má klient nový telefón, musí si nanovo aktivovať mobilnú aplikáciu?

Nie, nemusí. Po prihlásení, t. j. zadaní mena a hesla do mobilnej aplikácie, stačí zvoliť aktiváciu cez SMS kód. Aplikácia sa po doručení SMS kódu zaktivuje sama.

10. Keď si nanovo zaktivuje aplikáciu, musí si nanovo vytvoriť aj skupinu v Peňaženke zdravia MAXI?

Nie, po aktivácii mobilnej aplikácie sa všetky údaje obnovia.

11. Budú sa benefity časom meniť?

Benefity v Peňaženke zdravia môže VšZP meniť a prispôsobovať potrebám poistencov.

12. Prečo musím odkliknúť nejaké súhlasy, ak chcem využívať benefity Peňaženky zdravia? Na čo slúžia?

Súhlasmi člen vyjadruje, že sa oboznámil s podmienkami fungovania benefitného produktu Peňaženka zdravia, že zdieľa informácie potrebné na čerpanie benefitov s VšZP a pri Peňaženke zdravia MAXI so správcom skupiny, a vyhlasuje, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a vedie zdravý životný štýl.

13. Na čo slúži emailová adresa? Je to povinný údaj? Budem dostávať z mobilnej aplikácie nejaké správy?

Je to povinný údaj, aby sme vás v prípade potreby vedeli kontaktovať v súvislosti s vašou žiadosťou.

14. Kde nájdem presný zoznam poskytovaných benefitov v rámci Peňaženky zdravia?

Popis benefitov, podmienky ich čerpania, ako aj všeobecné podmienky produktu Peňaženky zdravia nájdete na vszp.sk/penazenkazdravia, stručný popis benefitov a linku na všeobecné podmienky nájdete aj priamo v mobilnej aplikácii v časti Peňaženka zdravia po kliknutí na informačnú ikonku „i“.

15. Môžem využívať benefity Peňaženky zdravia aj bez vytvárania skupiny, sám?

Áno, môžete využívať Peňaženku zdravia pre jednotlivca, bez potreby vytvárať skupinu alebo byť členom skupiny. Jednotlivec môže požiadať o finančný príspevok na ním absolvovanú a uhradenú zdravotnú starostlivosť v rozsahu benefitného produktu Peňaženka zdravia MINI.

16. Aký limit finančných prostriedkov mám k dispozícii v roku 2024?

Každý náš poistenec má v roku 2024 k dispozícii nových 100 € na čerpanie benefitov z Peňaženky zdravia. Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2023 sa neprenášajú do roku 2024. V skupinovom produkte Peňaženka zdravia MAXI môžete naďalej využívať možnosť solidárneho čerpania a až polovicu (až 50 €) finančných prostriedkov použiť v prospech iných členov skupiny. Skupina s 8 členmi tak môže aj v roku 2024 využívať až 800 € na zdravotnú starostlivosť.