Lieky

Späť

Kto môže čerpať benefit na lieky a v akej výške.

1. Benefit na lieky budú môcť čerpať v Peňaženke zdravia MAXI deti aj obaja ich rodičia?

Benefit sa vzťahuje na oboch rodičov, ak sú zákonnými zástupcami dieťaťa. Podmienkou čerpania je podanie žiadosti o úhradu finančného príspevku, ktorá musí obsahovať doklad o zaplatení doplatkov za lieky a v prípade čerpania benefitu zákonným zástupcom musí byť aj dieťa poistené vo VšZP.

2. Môžem čerpať benefity na lieky a dietetické potraviny, aj keď nemám deti?

Benefit na lieky môžu z Peňaženky zdravia MAXI čerpať iba deti a ich zákonní zástupcovia. V limite do 20 Eur je benefit na lieky pre dospelého, ktorý nemá deti k dispozícii v Peňaženke zdravia MINI.

3. Ako je to s doplatkami za lieky zo zákona? Strhnú sa mi zo sumy príspevku v Peňaženke zdravia MAXI?

Nie, doplatky za lieky, na ktoré máte nárok zo zákona, nie sú uhrádzané z Peňaženky zdravia MAXI. Ak zo zákona máte nárok na vrátenie doplatkov, poisťovne ich uhrádzajú automaticky vo výške doplatku za najlacnejšiu alternatívu lieku. V benefite na lieky v Peňaženke zdravia MAXI VšZP uhradí po splnení podmienok doplatky za jednotlivé lieky a dietetické potraviny do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Nebude to len doplatok za najlacnejší alternatívny liek.

4. Čerpanie benefitu na lieky je v Peňaženke zdravia MAXI maximálne vo výške 200 € na člena na kalendárny rok alebo na celé obdobie poistenia vo VšZP, respektíve vzniká nárok na tento benefit vždy za každý kalendárny rok každému členovi skupiny?

Nárok na finančný príspevok na lieky do výšky 200 € vzniká deťom a ich rodičom každý kalendárny rok.

5. Preplatíte mi aj drahšie lieky? Ak si vyberiem v lekárni liek na predpis a uhradím zaň vyšší doplatok ako za najlacnejší náhradný liek, bude mi táto suma za drahší liek vrátená?

Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti a zákonných zástupcov vrátime kumulatívne do výšky 200 €, za jednotlivé lieky a dietetické potraviny do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Nebude to len doplatok za najlacnejší náhradný liek. Poistencovi, ktorý je v čase výdaja lieku zároveň osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti, preplatíme benefit na konkrétny liek vo výške rozdielu medzi skutočným doplatkom a prepočítaným doplatkom.

6. Môžem čerpať benefit na lieky ako zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je poistené v inej zdravotnej poisťovni, a zatiaľ nie som rozhodnutá, že by som dieťa prepoistila do VšZP?

Benefit sa vzťahuje len na zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré je poistené vo VšZP. Zákonný zástupca má možnosť prepoistiť dieťa do VšZP a čerpať benefity VšZP.

7. V lekárni mi namiešali masť alebo kvapky, môžem pri nich požiadať o benefit na lieky?

Individuálne pripravené lieky nepatria medzi kategorizované a benefit sa na ne nevzťahuje.