Lieky

Späť

Kto môže čerpať benefit na lieky a v akej výške.

1. Benefit vo výške 200€ na lieky a dietetické potraviny budú môcť čerpať v Peňaženke zdravia MAXI deti aj obaja ich rodičia?

Benefit sa vzťahuje na oboch rodičov, ak sú zákonnými zástupcami dieťaťa. Podmienkou čerpania je podanie žiadosti o úhradu finančného príspevku, ktorá musí obsahovať doklad o zaplatení doplatkov za lieky a v prípade čerpania benefitu zákonným zástupcom musí byť aj dieťa poistené vo VšZP.

2. Majú nárok na benefit na lieky v Peňaženke zdravia MAXI aj dospelí, ktorí nie sú zákonnými zástupcami detí?

Áno, dospelí, ktorí nie sú zákonnými zástupcami detí majú nárok na čerpaniu benefitu na lieky vo výške 20€/ročne. Tento príspevok sa nevzťahuje na dietetické potraviny, ale iba na doplatky za kategorizované lieky na predpis.

3. Ako je to s doplatkami za lieky zo zákona? Strhnú sa mi zo sumy príspevku v Peňaženke zdravia MAXI?

Nie, doplatky za lieky, na ktoré máte nárok zo zákona, nie sú uhrádzané z Peňaženky zdravia MAXI. Ak zo zákona máte nárok na vrátenie doplatkov, poisťovne ich uhrádzajú automaticky vo výške doplatku za najlacnejšiu alternatívu lieku. V benefite na lieky v Peňaženke zdravia MAXI VšZP uhradí po splnení podmienok doplatky za jednotlivé lieky a dietetické potraviny do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Nebude to len doplatok za najlacnejší alternatívny liek.

4. Čerpanie benefitu na lieky a dietetické potraviny pre deti a ich zákonných zástupcov vo výške 200€ a benefitu na lieky pre dospelých vo výške 20€ je v Peňaženke zdravia MAXI na kalendárny rok alebo na celé obdobie poistenia vo VšZP?

Nárok na finančný príspevok na lieky a dietetické potraviny pre deti a ich zákonných zástupcov do výšky 200 € vzniká deťom a ich rodičom každý kalendárny rok, rovnako ako dospelým do výšky 20 €.

5. Preplatíte mi aj drahšie lieky? Ak si vyberiem v lekárni liek na predpis a uhradím zaň vyšší doplatok ako za najlacnejší náhradný liek, bude mi táto suma za drahší liek vrátená?

Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti a zákonných zástupcov vrátime kumulatívne do výšky 200 €, za jednotlivé lieky a dietetické potraviny do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Rovnako to platí v prípade liekov pre dospelých do výšky 20€. Nebude to len doplatok za najlacnejší náhradný liek. Poistencovi, ktorý je v čase výdaja lieku zároveň osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti, preplatíme benefit na konkrétny liek vo výške rozdielu medzi skutočným doplatkom a prepočítaným doplatkom.

6. Môžem čerpať benefit na lieky ako zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je poistené v inej zdravotnej poisťovni, a zatiaľ nie som rozhodnutá, že by som dieťa prepoistila do VšZP?

Benefit sa vzťahuje len na zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré je poistené vo VšZP. Zákonný zástupca má možnosť prepoistiť dieťa do VšZP a čerpať benefity VšZP. Ak však tak urobiť nechce, môže čerpať benefit na lieky pre dospelého do výšky 20€/ročne.

7. V lekárni mi namiešali masť alebo kvapky, môžem pri nich požiadať o benefit na lieky?

Individuálne pripravené lieky nepatria medzi kategorizované a benefit sa na ne nevzťahuje.