Oči

Späť

Na čo všetko môže byť použitý benefit na oči.

1. Má dieťa nárok na príspevok z Peňaženky zdravia MAXI v prípade, že mu poukaz na okuliare a optickú pomôcku bude u oftalmológa predpísaný v decembri 2023, ale okuliare budú uhradené až v januári v 2024?

Ak zdravotnícka pomôcka bude vydaná a uhradená v januári 2024, príspevok si môže uplatniť.

2. Môžem získať z Peňaženky zdravia MAXI príspevok na kontaktné šošovky?

Z produktu Peňaženka zdravia nie je možné získať príspevok na kontaktné šošovky. Benefit na oči je príspevok na doplatky na okuliarové rámy pre deti, okuliarové šošovky pre deti aj dospelých a na laserové operáciu očí.

3. Môžem si prevziať okuliare aj v optike, ktorá nie je zmluvným partnerom VšZP?

Nie, pomôcku si môžete prevziať iba v optike, s ktorou má VšZP uzatvorenú zmluvu.

4. Vzťahuje sa príspevok do výšky 450€ na laserovú operáciu excimerovým alebo femtosekudovým laserom iba na jedno oko, ale mám nárok na 900€ na obe oči dokopy?

Príspevok na laserovú operáciu excimerovým alebo femtosekundovým laserom až do výšky 450€ sa vzťahuje na obe oči dokopy. Nie je možné získať vyšší príspevok ako 450€ na laserovú operáciu očí.

5. Je možné absolvovať laserovú operáciu očí aj na nezmluvnej klinike?

Jednou z podmienok na schválenie a úhradu finančného príspevku na laserovú operáciu dioptrickej vady pomocou excimerového či femtosekundového lasera je absolvovanie operácie u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. na zmluvnej klinike.

Pre jednoduché vyhľadanie zmluvných poskytovateľov sme pre vás vytvorili zoznam kliník, kde môžete operáciu absolvovať.

6. Mám sivý zákal oka. Je možné príspevok na laserovú operáciu použiť aj na tento úkon?

Nie, príspevok na laserovú operáciu excimerovým či femtosekundovým laserom sa vzťahuje iba na operáciu dioptrickej vady od výšky dioptrií +1/-1.

7. Mám dcéru, ktorá má 16.rokov. Je možné použiť príspevok na laserovú operáciu aj pre ňu?

Príspevok na laserovú operáciu očí femtosekundovým či excimerovým laserom môžu využiť iba poistenci od 18.roku veku. Mladším poistencom sa tento typ operácie neodporúča ešte absolvovať vzhľadom na to, že oko sa v mladšom veku ešte stále vyvíja, a preto by sa mohlo oko po operácii opäť vrátiť do pôvodného stavu.

8. Prečo ste stanovili podmienku na absolvovanie laserovej operácie očí od výšky dioptrií +1/-1?

Podmienka výšky dioptrií je stanovená po konzultácii so špičkovými odborníkmi v oblasti oftalmológie, ktorí pri výške dioptrii nižšej ako +1/-1 ešte neodporúčajú laserovú operáciu absolvovať.

9. Je možné získať príspevok do maximálnej výšky 450€ aj na operáciu dioptrickej vady, pri ktorej sa používa kombinácia excimerového a femtosekundového laseru?

Áno, príspevok do výšky 450€ sa vzťahuje aj na operáciu dioptrickej vady, pri ktorej sa používa kombinácia týchto dvoch typov laserov.

10. Aké podmienky musím splniť, aby som dostal príspevok na okuliarový rám pre dospelých v hodnote 100 eur?

Príspevok na okuliarový rám poskytujeme od výšky dioptrie +1/-1 raz za dva roky.

Pre podanie žiadosti musíte mať vyšetrenie u zmluvného oftalmológa, ktorý Vám dá poukaz na okuliare alebo optickú pomôcku. Toto vyšetrenie musíte absolvovať najneskôr 90 dní pred kúpou pomôcky. Pomôcku si musíte vybrať v optike, s ktorou má VšZP uzatvorenú zmluvu. Všeobecné pravidlá čerpania benefitov Peňaženky zdravia aj pri tomto benefite ostávajú nezmenené.