Prevencia

Späť

Informácie k športovej prehliadke pre dospelých a preplatenie preočkovania.

1. Ako bude prebiehať športová prehliadka u dospelých? Musia byť registrovaní v športovom klube?

Preventívne športové prehliadky musia byť vykonané vybraným pracoviskom a o príspevok do výšky 50 % uhradenej sumy (max. 50 €) je možné požiadať podaním žiadosti, ktorá obsahuje doklad o úhrade prehliadky. Nie je potrebné byť členom športového klubu a nie je nutné prikladať do žiadosti potvrdenia o vykonávaní športovej činnosti.

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/preventivne-sportove-prehliadky

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/preventivne-sportove-prehliadky

2. Dá sa benefit uplatniť aj pri preočkovaní, napríklad pri kliešťovej encefalitíde?

Áno, benefit je možné uplatniť aj pri preočkovaní, ak je dodržaný správny interval očkovaní.

Napríklad, ak sa s vakcináciou začne na začiatku roka, po prvej dávke nasleduje druhá v intervale 1 mesiaca a tretia o 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov a tretia dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie jednou dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.

3. Preplatíte každú dávku očkovania alebo musím mať všetky odporúčané vakcíny podľa očkovacej schémy?

V produkte Peňaženka zdravia MAXI môže poistenec požiadať o príspevok na každú dávku očkovania, nie je nutné čakať s podaním žiadosti do podania poslednej dávky vakcíny.

4. Dieťa má 14 rokov, matka ho ide dať zaočkovať proti HPV vakcínou GARDASIL. Keďže spĺňa indikačné obmedzenia, bude doplácať 68,33 €. Je možné uplatniť si tento doplatok cez Peňaženku zdravia ako benefit na lieky?

V uvedenom prípade nastala zmena od 1. 12. 2023, vakcína Gardasil proti HPV je plne hradená z verejného zdravotného poistenia (dieťa má 14 rokov a IO je splnené). Nevzniká žiadny doplatok.

Pri benefite Očkovanie proti HPV, ktorý je určený deťom vo veku 15 až 18 rokov, ide o preplácanie vakcíny nad rámec indikačného obmedzenia. Žiadosť o tento benefit nie je možné podať pre dieťa vo veku 14 rokov.