Prevencia

Späť

Informácie k športovej prehliadke pre dospelých a preplatenie preočkovania.

1. Ako bude prebiehať športová prehliadka u dospelých? Musia byť registrovaní v športovom klube?

Preventívne športové prehliadky musia byť vykonané akreditovaným pracoviskom a o príspevok do výšky 50 % uhradenej sumy (max. 50 €) je možné požiadať podaním žiadosti, ktorá obsahuje doklad o úhrade prehliadky. Nie je potrebné byť členom športového klubu a nie je nutné prikladať do žiadosti potvrdenia o vykonávaní športovej činnosti.

Akreditované pracoviská telovýchovného lekárstva (.pdf)

2. Dá sa benefit uplatniť aj pri preočkovaní, napríklad pri kliešťovej encefalitíde?

Áno, benefit je možné uplatniť aj pri preočkovaní, ak je dodržaný správny interval očkovaní.

Napríklad, ak sa s vakcináciou začne na začiatku roka, po prvej dávke nasleduje druhá v intervale 1 mesiaca a tretia o 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov a tretia dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie jednou dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.

3. Preplatíte každú dávku očkovania alebo musím mať všetky odporúčané vakcíny podľa očkovacej schémy?

V benefitnom systéme Peňaženka zdravia MAXI môže poistenec požiadať o príspevok na každú dávku očkovania, nie je nutné čakať s podaním žiadosti do podania poslednej dávky vakcíny.

4. Dieťa má 12 rokov, matka ho ide dať zaočkovať proti HPV vakcínou GARDASIL. Keďže spĺňa indikačné obmedzenia, bude doplácať 68,33 €. Je možné uplatniť si tento doplatok cez Peňaženku zdravia ako benefit na lieky?

V uvedenom prípade platí, že vakcína proti HPV je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia (dieťa má 12 rokov a IO je splnené). V tomto prípade ide o doplatok za lieky pre poistenca do 18 rokov. Zákonný zástupca dieťaťa teda musí žiadosť zadať ako benefit na doplatky na lieky.

Pri benefite Očkovanie proti HPV, ktorý je určený deťom vo veku 13 až 17 rokov, ide o preplácanie vakcíny nad rámec indikačného obmedzenia. Žiadosť o tento benefit nie je možné podať pre dieťa vo veku 12 rokov.

5. Ako si požičať monitor dychu?

Monitor dychu je možné zapožičať si na výpožičných miestach pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novo narodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

Zapožičať monitor dychu si môžete na oddeleniach nemocníc uvedených v tomto zozname: http://www.nadaciakrizovatka.sk/vypozicne-miesta

6. Do akej maximálnej výšky a na aké typy testov si môžem uplatniť príspevok na prenatálne testovanie?

Príspevok z Peňaženky zdravia na neinvazívne prenatálne testovanie môžete použiť napr. na Harmony, MaterniT21, NIFTY, Panorama, PRENASCAN, Tomorrow či Trisomy testy a je možné ho čerpať až do výšky 450€.