Ženy a deti

Späť

Benefity pre ženy a deti

1. Ako si požičať monitor dychu?

Príspevok na benefit monitor dychu je možné uplatniť za zapožičanie si 1x do dosiahnutia 1. roku života dieťaťa, na výpožičných miestach pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc, kde si rodičia novo narodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať, aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu.

Zapožičať monitor dychu si môžete na oddeleniach nemocníc uvedených v tomto zozname: www.nadaciakrizovatka.sk/vypozicne-miesta

2. Do akej maximálnej výšky a na aké typy testov si môžem uplatniť príspevok na prenatálne testovanie?

Príspevok z Peňaženky zdravia na neinvazívne prenatálne testovanie môžete použiť napr. na Harmony, MaterniT21, NIFTY, Panorama, PRENASCAN, Tomorrow či Trisomy testy a je možné ho čerpať až do výšky 450€. Tzn. ak je v skupine 8 členov, je možné získať príspevok až do maximálnej výšky 450€.

3. Môže získať príspevok na prenatálne testovanie aj žena vo veku 30 rokov v 5.mesiaci tehotenstva?

Žiaľ, príspevok môžu získať iba ženy od 35.roku života. VšZP nestanovuje podmienku konkrétneho mesiaca tehotenstva na uplatnenie finančné príspevku na prenatálne testovanie. Avšak už v prvých troch mesiacoch gravidity vie žena vďaka prenatálnym testom vylúčiť vybrané chromozómové poruchy plodu.

4. Aká je maximálna výška príspevku, ktorú môže žena získať na moderné cytologické vyšetrenie LBC?

Maximálna výška príspevok pre ženy od 18.rokov je 30€ na jednu žiadosť. Počet žiadostí v jednom roku je 2 ak je indikované lekárom mimo preventívnej prehliadky.

5. Je potrebný predchádzajúci súhlas poisťovne na získanie príspevku na 4.cyklus asistovanej reprodukcie?

Nie nie je. Predchádzajúci súhlas poisťovne je potrebný iba v prípade, ak chce pacientka absolvovať prvé 3 cykly, ktoré sú štandardne hradené z verejného zdravotného poistenia v iných členských štátoch EÚ ako na Slovensku.

6. Dá sa získať príspevok aj na 4.cyklus asistovanej reprodukcie IVF mimo Slovenska?

Žiaľ nie. Podmienkou získania príspevku na 4.cyklus asistovanej reprodukcie je absolvovanie výkonu na Slovensku u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

7. Má nárok na získanie príspevku na 4.cyklus asistovanej reprodukcie IVF aj žena vo veku 40 rokov?

Vekový limit na získanie príspevku na 4.cyklus IVF je 39.rokov + 364 dní, tzn. do dovŕšenia 40.roku veku ženy.