Zmeny v skupine

Späť

Ako zo skupiny odísť, pripojiť sa alebo ju zmeniť.

1. Môžem odísť zo skupiny?

Ak v priebehu kalendárneho roka bola v skupine podaná žiadosť o úhradu finančného príspevku, žiaden potvrdený člen nemôže v rámci jedného kalendárneho roka odísť zo svojej zvolenej skupiny z vlastnej vôle ani z vôle správcu. Člen sa môže stať členom inej skupiny, resp. požiadať o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Pred podaním prvej žiadosti o úhradu v skupine môže člen zo skupiny odísť, stlačením ikony Odstrániť člena pri svojom mene v zozname členov skupiny a následne požiadať o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI.

2. Môže správca niekoho vyradiť zo skupiny?

Správca môže počas celého roka odstrániť zo skupiny členov prostredníctvom ikony Odstrániť člena pri mene člena. Skupina má dva druhy členov, a to člen s nárokom (poistenec, ktorý potvrdil členstvo a tvorí skupinu v počte 3 osôb s týmto statusom) a člen (osoba, ktorá zatiaľ nesplnila vyššie uvedené podmienky na vznik členstva s nárokom). Člen môže odísť zo skupiny kedykoľvek alebo môže kedykoľvek odísť zo skupiny z vôle správcu. Člen s nárokom môže odísť z vlastnej vôle alebo z vôle správcu tiež kedykoľvek, výnimkou je prípad, ak v priebehu kalendárneho roka bola v skupine podaná žiadosť o úhradu finančného príspevku. Ak už bola v priebehu kalendárneho roka podaná v skupine žiadosť o úhradu finančného príspevku, môže sa člen s nárokom stať členom inej skupiny, resp. požiadať o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI až od 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.

3. Čo ak prídem zo zahraničia a poistím sa vo VšZP? Môžem sa pripojiť do skupiny? Dostanem aj ja 100 €?

Každý sa môže pripojiť do skupiny, ktorá ešte nemá maximálny počet členov (8), aj v priebehu roka. Každý člen, ktorý je poistencom VšZP, má nárok na finančný príspevok vo výške 100 € na kalendárny rok. Nie je podstatné, či je poistencom od 1. 1. v danom roku, alebo sa poistil v priebehu roka.

4. Čo keď odídem do zahraničia a ukončím poistenie vo VšZP? Preplatíte mi benefit? Čo sa stane s mojimi 100 €?

Ostávate naďalej členom skupiny, ale nemáte nárok na čerpanie benefitov, ktoré sa vzťahujú na zdravotnú starostlivosť uhradenú a absolvovanú po ukončení poistenia. Ak ste absolvovali zdravotnú starostlivosť pred ukončením poistného vzťahu a žiadosť o čerpanie benefitu podal správca až po jeho ukončení a budú splnené ostatné podmienky, benefit vám uhradíme. Ak ste ešte neposkytli ostatným členom celú polovicu zo svojich 100 €, môžu jej zostatok využiť na svoje benefity do konca kalendárneho roka.

5. Čo ak správca prestane byť poistencom, zomrie alebo odíde do zahraničia?

Ak správca skupiny zomrie alebo iným spôsobom stratí schopnosť vykonávať funkciu správcu, členovia kontaktujú VšZP a jeho nahradenie novým správcom sa bude riešiť individuálne. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 0850 003 003, navštíviť niektorú z našich pobočiek, napísať cez kontaktný formulár

6. Čo ak sme 3 členovia s nárokom v skupine a niekto odíde do zahraničia/zomrie?

Nie je nutné rozšíriť počet členov a nahradiť člena, ktorý zomrel alebo sa mu z iného dôvodu ukončí poistný vzťah s VšZP. Skupina môže pokračovať v čerpaní benefitov do 31.12. v danom roku, keď k takejto situácii došlo.