Zuby

Späť

Na aké úkony môžu byť použité peniaze z Peňaženky zdravia MAXI?

1. Je možné dať si preplatiť aj biele plomby a plomby na mliečne zuby v rámci produktu Peňaženka zdravia MAXI? Vzťahuje sa 120 € aj na bielu plombu na zuboch stoličkách a prepláca sa do maximálnej výšky 120 € za nejakú inú plombu na zuboch 4 a vyššie?

V zmysle Všeobecných podmienok pre používanie produktu Peňaženka zdravia, článok 6.4 Benefity na zuby si môžete uplatniť aj finančný príspevok aj na biele plomby (ide o výkony V05 až V07 - fotokompozit).

Výkony V05 – V07 sú rezervované pre predné zuby – frontálne, týkajú sa len týchto zubov. Frontálne zuby sú 1 – 3 vrátane.

Pri výplniach zubov (jednoplôšková V1, dvojplôšková V2, trojplôšková V3) je možné doplatky preplácať cez Peňaženku zdravia MAXI bez ohľadu na to, aký materiál je pri výplniach použitý a kde sa výplň urobí (t. j. v akej lokalizácii). Pojem „biela plomba“ v súčasnosti už nezodpovedá pomenovaniu materiálov, ktoré sa pri výplniach bežne používajú, t. j. platí to aj pre „biele plomby“.

„Amalgám“ sa u detí do 18. roku vôbec nemôže od roku 2019 používať. 

„Amalgám“ u dospelých sa môže používať len výnimočne, a to len výplne na amalgámovej báze technologicky upravené tak, aby obsahovali čo najmenej škodlivých látok (napr. ortuť), ktoré sa z neho časom môžu uvoľňovať. Na druhej strane sa pre takéto plomby stomatológ rozhodne a pacientovi ich odporučí najmä v lokalizáciách od 4. zuba vyššie, kde sú zuby viac namáhané (žujeme/drvíme nimi stravu) a mali by vydržať viac a dlhšie.

2. Je možné použiť peniaze z Peňaženky zdravia MAXI aj na opravu snímateľnej zubnej náhrady, mostík alebo výrobu korunky u dospelého poistenca?

Áno, od 1.1.2022 prispievame našim poistencom aj na opravu snímateľnej zubnej náhrady v prípade ak je zlomená alebo napr. prasknutá. Na samotné zhotovenie novej snímateľnej zubnej náhrady sa ale príspevok 120€ nevzťahuje.

Od 1.1.2022 sme tiež rozšírili rozsah nášho zubného benefitu aj o stomatoprotetické výrobky a to konkrétne na doplatky za nasledovné stomatoprotetické výrobky až do výšky 120€ : inlay koreňová liata priama (kód Z11102), inlay liata ako pilier mostíka nepriama (kód Z11101), korunka plášťová celokovová liata (kód Z12101), korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane (kód Z12105), pilier mostíka celokovový liaty od trojky vzadu (kód Z12107), pilier mostíka fazetovaný liaty po zub trojku vrátane (kód Z12108).

3. Pozerali sme na internetovej stránke VšZP poskytovateľov dentálnej hygieny a nenašli sme žiadneho zmluvného poskytovateľa. Máte s nejakým poskytovateľom dentálnej hygieny vôbec zazmluvnený vzťah?

Dentálnu hygienu bežne vykonávajú ambulancie zmluvných stomatológov, v ktorých je možné uplatniť si príspevok. Našim poistencom sme však vytvorili zoznam zmluvných poskytovateľov dentálnej hygieny, ktorí majú kapacitu aj na prijímanie nových pacientov a vykonanie daného ošetrenia.
Zoznam nájdete na: www.vszp.sk/benefity/dentalna-hygiena/ 

4. Aký je limit v prípade pravidelných kontrol na ortodoncii? Vzťahuje sa na takúto situáciu limit max. 120 € alebo platí maximálny limit na príspevok na strojček 450 €?

Ak dieťa potrebuje strojček (nevzťahuje sa na „neviditeľné“ strojčeky, napr. Invisalign), môže čerpať príspevok maximálne do výšky 450 € do dovŕšenia 19.roku veku. V tejto sume sú zahrnuté aj kontroly spojené so strojčekom.

5. Na ktoré výkony sa u stomatológa vzťahuje limit 120 €?

Podmienka čerpania príspevku 120 € ročne sa vzťahuje na vybrané výkony záchovnej stomatológie, výkony chirurgickej stomatológie, výkony parodontológie, príplatky k operáciám v ambulancii, stomatoprotetické výrobky, röntgenové vyšetrenie, dentálnu hygienu a anestéziu.

6. Ak bude poistenec čerpať benefit na zuby a bude mať v jednom týždni 4 doklady, budú mu akceptované (každý s iným dátumom)?

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre používanie produktu Peňaženka zdravia je možné čerpať 120€ neobmedzene, tzn. na koľkokoľvek žiadostí či výkonov do maximálnej výšky 120€/ročne.

7. Patrí pečatenie zubov do niektorých z úkonov hradených z Peňaženky zdravia MAXI?

Nie, na pečatenie zubov sa príspevok z Peňaženky zdravia MAXI neposkytuje.

8. Je možné u dieťaťa čerpať benefit z Peňaženky zdravia MAXI na strojček, ak je výkon absolvovaný u zmluvného čeľustného ortopéda a poistenec má nezmluvného stomatológa, ktorý výkon odporučí?

Áno, ak dieťa čerpá zdravotnú starostlivosť u zmluvného poskytovateľa, v tomto prípade čeľustného ortopéda, má možnosť využiť príspevok z Peňaženky zdravia MAXI.

9. Strojček bol zhotovený v roku 2022, prvá splátka bola zaplatená. V roku 2023 budú uhradené ďalšie splátky. Bude možné v rámci Peňaženky zdravia MAXI od 1. 1. 2023 tieto splátky uplatniť ako benefit, aj keď strojček bude vyhotovený v roku 2022?

Pokiaľ ste boli členom/správcom skupiny s nárokom na finančný príspevok z Peňaženky zdravia MAXI v roku 2022 aj v roku 2023 môžete si uplatniť   ako výkony realizované v roku 2022 tak aj v roku 2023.To platí aj v prípade strojčeka (nevzťahuje sa na „neviditeľné“ strojčeky, napr. Invisalign).