Zuby

Späť

Na aké úkony môžu byť použité peniaze z Peňaženky zdravia MAXI?

1. Bude možné dať si preplatiť aj biele plomby a plomby na mliečne zuby v rámci produktu Peňaženka zdravia MAXI? Bude sa 30 € vzťahovať na bielu plombu na zuboch stoličkách a budete preplácať 30 € za nejakú inú (zrejme amalgámovú) plombu na zuboch 4 a vyššie

V zmysle všeobecných podmienok pre používanie produktu Peňaženka zdravia je možné uplatniť si finančný príspevok aj na biele plomby (aj na mliečne zuby), ide o výkony V05 až V07 (fotokompozit).

Výkony V05 – V07 sú rezervované pre predné zuby – frontálne, bude sa to týkať len týchto zubov. Frontálne zuby sú 1 – 3 vrátane.

Pri výplniach zubov (jednoplôšková V1, dvojplôšková V2, trojplôšková V3) je možné doplatky preplácať cez Peňaženku zdravia MAXI bez ohľadu na to, aký materiál je pri výplniach použitý a kde sa výplň urobí (t. j. v akej lokalizácii). Pojem „biela plomba“ v súčasnosti už nezodpovedá pomenovaniu materiálov, ktoré sa pri výplniach bežne používajú, t. j. platí to aj pre „biele plomby“.

„Amalgám“ sa u detí do 18. roku vôbec nemôže od roku 2019 používať. 

„Amalgám“ u dospelých sa môže používať len výnimočne, a to len výplne na amalgámovej báze technologicky upravené tak, aby obsahovali čo najmenej škodlivých látok (napr. ortuť), ktoré sa z neho časom môžu uvoľňovať. Na druhej strane sa pre takéto plomby stomatológ rozhodne a pacientovi ich odporučí najmä v lokalizáciách od 4. zuba vyššie, kde sú zuby viac namáhané (žujeme/drvíme nimi stravu) a mali by vydržať viac a dlhšie.

2. Je možné použiť peniaze z Peňaženky zdravia MAXI aj na zubnú protézu, mostík alebo výrobu korunky u dospelého poistenca?

Korunka je čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia vrátane materiálu a výroby, ale na doplatok, ktorý hradí poistenec, nie je možné čerpať príspevok z Peňaženky zdravia MAXI. Príspevky na zuby do výšky 4 x 30 €  je možné čerpať na stomatologické výkony, nie na fixné protézy (korunky, mostíky).

V rámci stomatologickej protetiky je možné z Peňaženky zdravia MAXI čerpať príspevok na dva výkony F01 (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie) a F63 (stiahnutie korunky).

Výrobe zubnej náhrady (mostíka), ako aj zhotoveniu zubnej protézy predchádza vyšetrenie F01, na ktoré je v zmysle všeobecných podmienok možné čerpať príspevok.

3. Pozerali sme na internetovej stránke VšZP poskytovateľov dentálnej hygieny a nenašli sme žiadneho zmluvného poskytovateľa. Máte s nejakým poskytovateľom dentálnej hygieny vôbec zazmluvnený vzťah?

Dentálnu hygienu bežne vykonávajú ambulancie zmluvných stomatológov, v ktorých je možné uplatniť si príspevok. Aj doterajší benefit pre detských poistencov, ktorým VšZP prispieva na dentálnu hygienu, hradíme len zmluvným stomatológom.

4. Aký je limit v prípade pravidelných kontrol na ortodoncii? Vzťahuje sa na takúto situáciu limit max. 4 x 30 € alebo platí maximálny limit na príspevok na strojček 450 €?

Ak dieťa potrebuje strojček (nevzťahuje sa na „neviditeľné“ strojčeky, napr. Invisalign), môže čerpať príspevok maximálne do výšky 450 €. V tejto sume sú zahrnuté aj kontroly spojené so strojčekom.

5. Na ktoré výkony sa u stomatológa vzťahuje limit 4 x 30 €?

Podmienka čerpania príspevku 4 x 30 € ročne sa vzťahuje na vybrané výkony záchovnej stomatológie, výkony chirurgickej stomatológie, výkony parodontológie, príplatky k operáciám v ambulancii, výkony stomatologickej protetiky (komplexné stomatoprotetické vyšetrenie a stiahnutie korunky), dentálnu hygienu a anestéziu.

6. Ak bude poistenec čerpať benefit na zuby a bude mať v jednom týždni 4 doklady, budú mu akceptované (každý s iným dátumom)?

Vo všeobecných podmienkach je len jedno obmedzenie, že žiadosť o finančný príspevok na tento benefit je možné podať 4x v kalendárnom roku, pričom v jednej žiadosti je možné uplatniť si finančný príspevok na tento benefit maximálne vo výške 30 €  na člena. To znamená, že 4x v kalendárnom roku môže byť aj v rámci jedného týždňa, pričom suma v každej zo žiadostí môže byť maximálne 30 €.

7. Patrí pečatenie zubov do niektorých z úkonov hradených z Peňaženky zdravia MAXI?

Nie, na pečatenie zubov sa príspevok z Peňaženky zdravia MAXI neposkytuje.

8. Je možné u dieťaťa čerpať benefit z Peňaženky zdravia MAXI na strojček, ak je výkon absolvovaný u zmluvného čeľustného ortopéda a poistenec má nezmluvného stomatológa, ktorý výkon odporučí?

Áno, ak dieťa čerpá zdravotnú starostlivosť u zmluvného poskytovateľa, v tomto prípade čeľustného ortopéda, má možnosť využiť príspevok z Peňaženky zdravia MAXI.

9. Strojček bol zhotovený v roku 2020, prvá splátka bola zaplatená. V roku 2021 budú uhradené ďalšie splátky. Bude možné v rámci Peňaženky zdravia MAXI od 1. 1. 2021 tieto splátky uplatniť ako benefit, aj keď strojček bude vyhotovený v roku 2020?

Benefity sa môžu uplatniť len v prípade výkonov realizovaných v roku 2021, to platí aj v prípade strojčeka. To znamená, že splátky za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v roku 2020 sa do toho nerátajú.