Čerpanie benefitu

Späť

Ako podať žiadosť o čerpanie benefitu a na čo mám nárok.

1. Kto vlastne môže čerpať príspevky v Peňaženke zdravia MINI?

V zásade platí, že ten poistenec, ktorý ešte nemá nárok na benefity z Peňaženky zdravia MAXI, môže čerpať finančné prostriedky na benefity z Peňaženky zdravia MINI. Ak ste teda ešte nezačali tvoriť skupiny, resp. ste ešte nevytvorili skupinu minimálne 3 členov s nárokom, resp. ešte nie ste členom skupiny minimálne 3 členov s nárokom, stále môžete využívať benefitný produkt pre jednotlivca Peňaženka zdravia MINI.

2. Dostal som pozvánku do skupiny, môžem v tomto štádiu čerpať nejaké benefity?

Áno, aj v prípade, že ste už dostali pozvánku do skupiny, môžete čerpať z Peňaženky zdravia MINI až do času, keď sa stanete členom skupiny s nárokom (min. 3 potvrdení členovia s nárokom). Od tohto momentu už môžete využívať Peňaženku zdravia MAXI.

3. Začal som vytvárať skupinu, sme zatiaľ 2 a neviem, kedy sa nám podarí vytvoriť skupinu 3 členov, môžem zatiaľ čerpať nejaké benefity?

Áno, v prípade, že ste ešte nevytvorili skupinu minimálne so 3 členmi s nárokom na čerpanie, môžete využívať benefity Peňaženky zdravia MINI. Následne po vytvorení skupiny s minimálne 3 členmi s nárokom môžete začať čerpať finančné prostriedky z Peňaženky zdravia MAXI. Pokiaľ ste pred vstupom do skupiny už vyčerpali nejakú časť finančných prostriedkov, táto sa vám len jednoducho odpočíta z vášho limitu 100 € v Peňaženke zdravia MAXI.

Príklad: Z Peňaženky zdravia MINI ste čerpali 20 € na doplatky na lieky. Následne ste sa stali členom Peňaženky zdravia MAXI, do ktorej svojím vstupom prinášate 80 € na čerpania benefitov pre daný kalendárny rok.

4. Môže benefity z Peňaženky zdravia MINI čerpať aj dieťa?

Áno, aj dieťa môže využívať benefity Peňaženky zdravia MINI až do limitu 100 €. Za dieťa koná jeho zákonný zástupca. V Peňaženke zdravia MINI môže dospelá osoba čerpať až za 2 svoje deti, resp. osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

5. Aký je postup čerpania benefitov z Peňaženky zdravia MINI pre dieťa?

Postup čerpania benefitov pre dieťa je rovnaký ako v prípade dospelého. Dieťa stačí mať zaevidované na svojom e-konte v mobilnej aplikácii alebo v ePobočke. Po pridaní dieťaťa do mobilnej aplikácie alebo ePobočky sa vám v Peňaženke zdravia automaticky zobrazí možnosť čerpania benefitu pre vás alebo pre dieťa.

6. Môžem ako dospelý v Peňaženke zdravia MINI konať aj za dieťa, ktoré mi bolo zverené súdom do starostlivosti?

Áno, ale potrebujeme potvrdenie, že ste zákonným zástupcom dieťaťa. Dieťa si musíte zaevidovať na svojom konte v mobilnej aplikácii alebo ePobočke. Ďalší postup čerpania benefitu je rovnaký ako v prípade zákonného zástupcu a dieťaťa.

7. Môže požiadať o benefity Peňaženky zdravia MINI aj osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony?

Áno, je to možné. Za každého poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, koná v mobilnej aplikácii alebo ePobočke jeho zákonný zástupca (ktorý si ho pridá aj pod svoje konto v mobilnej aplikácii alebo ePobočke).

8. Môžem požiadať o finančný príspevok na benefity z Peňaženky zdravia MINI ako fyzická osoba, ak som ako FO – podnikateľ, teda SZČO, dlžníkom a ručím celým svojím majetkom fyzickej osoby?

Áno, žiadosť o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI môžete podať, ale ak v čase čerpania benefitu alebo úhrady finančného príspevku nebudete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť (s výnimkou splnenia podmienok v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), tak nedôjde k vyhodnoteniu vašej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

9. Čo ak prídem zo zahraničia a poistím sa vo VšZP? Môžem požiadať o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI? Dostanem aj ja 100 € ?

Ak sa v priebehu roka poistíte vo VšZP a stiahnete si mobilnú aplikáciu alebo založíte ePobočku môžete požiadať o finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI aj v priebehu roka.

Každý poistenec VšZP, má nárok na finančný príspevok vo výške 100 € na kalendárny rok. Nie je podstatné, či je poistencom od 1.1. aktuálneho roka, alebo sa poistil v priebehu roka.

10. Čo keď odídem do zahraničia a ukončím poistenie vo VšZP? Preplatíte mi benefit? Čo sa stane s mojimi 100 €?

Ostávate v Peňaženke zdravia ale nemáte nárok na čerpanie benefitov, ktoré sa vzťahujú na zdravotnú starostlivosť uhradenú a absolvovanú po ukončení poistenia. Ak ste absolvovali zdravotnú starostlivosť pred ukončením poistného vzťahu a žiadosť o čerpanie benefitu ste podali až po jeho ukončení a budú splnené ostatné podmienky, benefit vám uhradíme.

11. Dostal som pozvánku do skupiny, môžem v tomto štádiu čerpať nejaké benefity?

Áno, aj v prípade, že ste už dostali pozvánku do skupiny, môžete čerpať z Peňaženky zdravia MINI až do času, kedy sa stanete členom skupiny s nárokom (min. 3 potvrdení členovia s nárokom). Od tohto momentu už môžete využívať Peňaženku zdravia MAXI.

12. Ako požiadam o čerpanie benefitov?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, uhradení lieku, ktoré sú súčasťou benefitného produktu Peňaženka zdravia MINI, je potrebné do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti podať v mobilnej aplikácii alebo ePobočke žiadosť o čerpanie benefitu.

13. Je nejaký čas, dokedy musím žiadosť podať?

V Peňaženke zdravia MINI a Peňaženke zdravia MAXI je potrebné podať žiadosť o úhradu finančného príspevku s nárokom najneskôr do 60 dní odo dňa úhrady zdravotnej starostlivosti.

14. Čo potrebujem k podaniu žiadosti? Kde a ako mám žiadosť vyplniť?

Žiadosť podávate online prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo v ePobočke. Pre vyplnenie žiadosti potrebujete nasledujúce informácie:

  • aký benefit žiadate;
  • IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z dokladu o úhrade;
  • sumu, ktorú ste zaplatili;
  • sumu, ktorú žiadate v príspevku, môže byť iná ako suma na bločku;
  • doklad o zaplatení.

Odporúčame vám v mobilnej aplikácii v záložke Moja prevencia alebo v ePobočke skontrolovať, či máte absolvované potrebné preventívne prehliadky. Ak vám tam preventívna prehliadka chýba je nutné ju absolvovať max. do termínu určeného vo všeobecných podmienka produktu. Rozlišujeme žiadosti podané v prvom a druhom polroku.

V prípade, že ste absolvovali preventívnu prehliadku u nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí, priložíte doklad o jej absolvovaní, po tom čo vám príde notifikácia o nesplnení prevencie. Potvrdenie nám tiež môžete zaslať mailom na infolinka@vszp.sk, poštou do ktorejkoľvek pobočky alebo doručiť osobne.

V žiadosti vyberiete konkrétny druh benefitu a doplníte IČO poskytovateľa z dokladu o úhrade zdravotnej starostlivosti, vypíšete dátum a sumu, ktorú ste uhradili, a priložíte sken alebo odfotený doklad o úhrade, ktorý by mal obsahovať QR kód. V prípade, že suma, o ktorú chcete žiadať je nižšia ako úhrada u poskytovateľa, vyplníte políčko „požadovaná suma“ vo výške, ktorú požadujete. Ak je suma rovnaká, políčko vypĺňate tiež.

15. Sú nejaké obmedzenia pri podávaní prílohy k žiadosti?

K žiadosti je potrebné priložiť povinnú prílohu, dokladujúcu úhradu benefitu poistencom, ktorá nesmie byť väčšia ako 5 MB a akceptované formáty sú: jpg, jpeg, jpe, png. 

16. Ako zistím, kto je zmluvný lekár?

Zoznam zmluvných lekárov a poskytovateľov nájdete na webe VšZP:

https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-zmluvnych-poskytovatelov/siet-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html.

Zoznam vybraných pracovísk, kde môžete absolvovať športové preventívne prehliadky, nájdete na internete:
https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/preventivne-sportove-prehliadky

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/preventivne-sportove-prehliadky

Zoznam zmluvných poskytovateľov pre benefit laserová operácia očí nájdete na intranete:

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/laserova-operacia-oci

17. Môžem si dať preplatiť bloček aj od súkromného lekára alebo zariadenia?

Všetky výkony musia byť absolvované u zmluvného lekára. Výnimkou je športová prehliadka, ktorú stačí absolvovať na vybranom pracovisku.

Zoznam vybraných pracovísk, kde môžete absolvovať športové preventívne prehliadky, nájdete na internete:
https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/preventivne-sportove-prehliadky

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/preventivne-sportove-prehliadky

18. Musím mať absolvované všetky preventívne prehliadky

Podmienkou čerpania akéhokoľvek benefitu je, že poistenec má absolvované preventívne prehliadky, na ktoré má zo zákona nárok. Táto podmienka nie je samoúčelná, VšZP záleží na tom, aby poistenci prežili čo najviac rokov v zdraví.

To znamená:

Žena musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane)  a gynekológa (do 70 rokov veku - vrátane).

Muž musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane), a ak má (50 – 70 rokov – vrátane), aj preventívnu prehliadku u urológa.

Dieťa musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.

19. Čo ak mám absolvovanú preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára?

Ak máte preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára, priložte ju po doručení notifikácie o nesplnení podmienky PP do každej žiadosti o úhradu benefitu. Potvrdenie nám tiež môžete zaslať cez kontaktný formulár, poštou do ktorejkoľvek pobočky alebo doručiť osobne.

20. Čo keď mi lekár nedá za ošetrenie doklad?

Je potrebné požiadať lekára o vystavenie dokladu na účel preplatenia výkonov v rámci benefitného produktu Peňaženka zdravia.

21. Ako si pozriem, koľko som už na príspevky vyčerpal?

V mobilnej aplikácii ako aj v ePobočke v záložke Peňaženka zdravia je vidieť zoznam žiadostí aj so žiadanými a uhradenými sumami.