Lieky

Späť

Kto môže čerpať benefit na lieky a v akej výške?

1. Benefit na lieky bude môcť čerpať dospelý poistenec aj dieťa?

Benefit sa vzťahuje na dospelého poistenca od dovŕšenia 18. roku veku.

2. Vzťahuje sa benefit na lieky aj na dietetické potraviny?

Benefit sa vzťahuje výlučne na lieky. Finančný príspevok na dietetické potraviny je súčasťou Peňaženky zdravia MAXI.

3. Ako je to s doplatkami za lieky zo zákona? Strhnú sa mi zo sumy príspevku v Peňaženke zdravia?

Nie, doplatky za lieky, na ktoré máte nárok zo zákona, nie sú uhrádzané z Peňaženky zdravia. Ak zo zákona máte nárok na vrátenie doplatkov, poisťovne ich uhrádzajú automaticky vo výške doplatku za najlacnejšiu alternatívu lieku, prípadne sú Vám priamo odpočítané v lekárni. V benefite na lieky v Peňaženke zdravia MINI VšZP uhradí po splnení podmienok doplatky za jednotlivé lieky do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR, maximálne však 20 € ročne. Nebude to len doplatok za najlacnejší alternatívny liek.

4. Čerpanie benefitu na lieky je maximálne vo výške 20 € na poistenca na kalendárny rok alebo na celé obdobie poistenia vo VšZP ?

Nárok na finančný príspevok na lieky do výšky 20 € vzniká poistencovi na kalendárny rok.

5. Preplatíte mi aj drahšie lieky? Ak si vyberiem v lekárni liek na predpis a uhradím zaň vyšší doplatok ako za najlacnejší náhradný liek, bude mi táto suma za drahší liek vrátená?

Doplatky za lieky pre poistenca vrátime kumulatívne do výšky 20 €, za jednotlivé lieky do výšky maximálneho doplatku určeného Ministerstvom zdravotníctva SR. Nebude to len doplatok za najlacnejší náhradný liek. Poistencovi, ktorý je v čase výdaja lieku zároveň osobou, na ktorú sa v zmysle platnej legislatívy vzťahuje limit spoluúčasti, preplatíme benefit na konkrétny liek vo výške rozdielu medzi skutočným doplatkom a prepočítaným doplatkom.

6. V lekárni mi namiešali masť alebo kvapky, môžem na tieto požiadať o benefit na lieky?

Individuálne pripravené lieky nepatria medzi kategorizované a benefit sa na ne nevzťahuje.