Prevencia

Späť

Informácie k preventívnej športovej prehliadke a k preplateniu očkovania.

1. Ako bude prebiehať športová prehliadka u dospelých? Musia byť registrovaní v športovom klube

Preventívne športové prehliadky musia byť vykonané akreditovaným pracoviskom a o príspevok do výšky 50 % uhradenej sumy (max. 30 €) je možné požiadať podaním žiadosti, ktorá obsahuje doklad o úhrade prehliadky. Nie je potrebné byť členom športového klubu a nie je nutné prikladať do žiadosti potvrdenia o vykonávaní športovej činnosti.

Zoznam akreditovaných pracovísk, kde môžete absolvovať športové preventívne prehliadky.

2. Dá sa benefit uplatniť aj pri preočkovaní, napríklad pri kliešťovej encefalitíde?

Áno, benefit je možné uplatniť aj pri preočkovaní, ak je dodržaný správny interval očkovaní.

Napríklad, ak sa s vakcináciou začne na začiatku roka, po prvej dávke nasleduje druhá v intervale 1 mesiaca a tretia o 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov a tretia dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie jednou dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.

3. Preplatíte každú dávku očkovania alebo musím mať všetky odporúčané vakcíny podľa očkovacej schémy?

V benefitnom produkte Peňaženka zdravia MINI môže poistenec požiadať o príspevok na každú dávku očkovania, nie je nutné čakať s podaním žiadosti do podania poslednej dávky vakcíny.