Prevencia

Späť

Informácie k preventívnej športovej prehliadke a k preplateniu očkovania.

1. Ako bude prebiehať športová prehliadka u dospelých? Musia byť registrovaní v športovom klube?

Nie je potrebné byť členom športového klubu. Preventívne športové prehliadky musia byť vykonané vybraným pracoviskom telovýchovného lekárstva. Finančný príspevok je poskytnutý  vo výške 50 % uhradenej sumy, avšak maximálne vo výške 50€ pre člena. Žiadosť musí obsahovať doklad o úhrade prehliadky. Nie je nutné prikladať do žiadosti aj potvrdenia o vykonávaní športovej činnosti.

Zoznam vybraných pracovísk, kde môžete absolvovať športové preventívne prehliadky, nájdete na internete:

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/preventivne-sportove-prehliadky

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/preventivne-sportove-prehliadky

2. Dá sa benefit uplatniť aj pri preočkovaní, napríklad pri kliešťovej encefalitíde?

Áno, benefit je možné uplatniť aj pri preočkovaní, ak je dodržaný správny interval očkovaní.

Napríklad, ak sa s vakcináciou začne na začiatku roka, po prvej dávke nasleduje druhá v intervale 1 mesiaca a tretia o 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov a tretia dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie jednou dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.

3. Preplatíte každú dávku očkovania alebo musím mať všetky odporúčané vakcíny podľa očkovacej schémy?

V benefitnom produkte Peňaženka zdravia MINI môže poistenec požiadať o príspevok na každú dávku očkovania, nie je nutné čakať s podaním žiadosti do podania poslednej dávky vakcíny.