Úhrada benefitu

Späť

Kedy a na aký účet mi príde úhrada? Čo robiť, ak bola úhrada zamietnutá?

1. Ako si do Peňaženky zdravia MINI vložím číslo účtu?

Číslo účtu vkladáte hneď po vstupe do Peňaženky zdravia MINI po vyjadrení potrebných súhlasov. Účet je v prípade potreby možné počas roka zmeniť.

2. Môžem zmeniť číslo účtu?

Áno, kedykoľvek počas roka môžete zmeniť číslo účtu, ktoré ste zadali.

3. Pošlete mi peniaze aj na zahraničný účet?

Finančné príspevky z benefitného programu Peňaženka zdravia MINI je možné zaslať iba na účty registrované na Slovensku.

4. Kedy mi uhradíte benefit?

Žiadosti o finančný príspevok spracúvame a po splnení všetkých podmienok uhrádzame priebežne počas celého kalendárneho roka. Žiadosti o finančný príspevok, ktoré boli podané do 30. 6., budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 30.11. kalendárneho roka najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka. Žiadosti o finančný príspevok podané do 31.12. budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka najneskôr do 30.4. nasledujúceho kalendárneho roka.

5. Môžem podať žiadosť, aj keď žiadam o benefit v sume vyššej, ako je suma, na ktorú mám nárok?

Žiadosť podať môžete, no po splnení podmienok ju uhradíme iba vo výške sumy, na ktorú máte nárok.

6. Prečo ste mi benefit ešte neuhradili?

Žiadosti majú 3 stavy: evidovaná, schválená, zamietnutá.

Ak je žiadosť vedená v stave schválená, môžete očakávať pripísanie finančných prostriedkov na Váš účet v už krátkej dobe.

Ak je žiadosť v stave evidovaná, ešte čakáme na overenie informácií zadaných v žiadosti, aby sme mohli žiadosť schváliť a následne uhradiť. Pre relevantnosť údajov žiadosti je potrebné ich porovnanie s informáciami od lekárov a lekární.

Ak je žiadosť v stave zamietnutá, nesplnili ste podmienky na čerpanie daného benefitu a na Váš email a mobilný telefón sme zaslali správu s uvedením, ktoré podmienky ste nesplnili.

7. Akou formou sa dozviem o stave mojej žiadosti o finančný príspevok ?

Informácie o stave žiadosti vidí poistenec v mobilnej aplikácii alebo ePobočke. O schválení žiadosti bude poistenec informovaný push správou.

8. Zamietli ste mi úhradu, čo mám robiť? Ako zistím dôvod?

Dôvod zamietnutia úhrady benefitu bude uvedený v správe o zamietnutí žiadosti ako aj v aplikácii či v ePobočke v časti Žiadosti a reklamácie/Moje žiadosti a reklamácie. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím môžete vytvoriť v mobilnej aplikácii reklamáciu v menu aplikácie v sekcii Moje zdravie alebo napísať nám v sekcii Kontakty, kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003, alebo navštíviť niektorú z našich pobočiek.

9. Môžem podať viac žiadostí na jeden doklad?

Viac žiadostí s rovnakým dokladom môžete podať iba v prípade, ak je na doklade o úhrade informácia o rôznych druhoch zdravotnej starostlivosti alebo informácia o absolvovaní zdravotnej starostlivosti viacerými členmi skupiny. Žiadosť musí byť podaná individuálne na druh žiadaného benefitu.

10. Žiadosť ste mi zamietli. Môžem ju podať znova?

Ak boli dodatočne splnené podmienky čerpania benefitu, je možné žiadosť znova podať. Aj opakovanú žiadosť je však možné podať len do 60 dní od absolvovania a úhrady zdravotnej starostlivosti, ktorej sa benefit týka.

11. Budem musieť vrátiť príspevok, ak v nasledujúcom roku zmením poisťovňu?

Nie, našim poistencom musíte byť v čase absolvovania a úhrady zdravotnej starostlivosti. Už vyplatené príspevky v tomto prípade nie ste povinný vrátiť.