Zuby

Späť

Na aké úkony môžu byť použité peniaze z Peňaženky zdravia MINI?

1. Pozerali sme na internetovej stránke VšZP poskytovateľov dentálnej hygieny a nenašli sme žiadneho zmluvného poskytovateľa. Máte s nejakým poskytovateľom dentálnej hygieny vôbec zazmluvnený vzťah?

Dentálnu hygienu bežne vykonávajú ambulancie zmluvných stomatológov, v ktorých je možné uplatniť si príspevok. Našim poistencom sme však vytvorili zoznam zmluvných poskytovateľov dentálnej hygieny, ktorí majú kapacitu aj na prijímanie nových pacientov a vykonanie daného ošetrenia.

Zoznam nájdete na : https://www.vszp.sk/benefity/dentalna-hygiena/

2. Na ktoré stomatologické výkony sa vzťahuje limit 2 x 30 € pre dospelú osobu?

Príspevok 2 x 30 € ročne pre dospelého na zuby sa vzťahuje na vybrané výkony: dentálnej hygieny, záchovnej stomatológie, chirurgickej stomatológie, paradontológie, stomatologickej protetiky a na výkon anestézy. Druhy vybraných výkonov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre používanie produktu Peňaženky zdravia, článok 5.3 Benefity na zuby.

3. Na ktoré úkony v oblasti dentálnej hygieny sa vzťahuje limit 2 x 30 € pre dospelú osobu?

Podmienka čerpania príspevku 2 x 30 € ročne sa vzťahuje na tieto úkony v oblasti dentálnej hygieny: odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa v celom úseku chrupu ultrazvukom, odstraňovanie povrchových pigmentácií a usadenín pieskovaním zubov, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, odstránenie zubných povlakov.

4. Môžem použiť príspevok 1x30€ v Peňaženke zdravia MINI pre dieťa aj na čeľustnoortopedické, tzn. na strojček na zuby ?

Áno, príspevok 1x30€ pre dieťa v Peňaženke zdravia MINI je možné použiť aj na strojček na zuby (nevzťahuje sa na „neviditeľné“ strojčeky, napr. Invisalign) do dovŕšenia 19.roku veku poistenca.Rovnako je možné použiť príspevok aj na záchovnú a chirurgickú stomatológiu, dentálnu hygienu či anestéziu.

5. Ak bude poistenec čerpať benefit na zuby a bude mať v jednom týždni 2 doklady, budú mu akceptované (každý s iným dátumom)?

Vo všeobecných podmienkach je len jedno obmedzenie, že žiadosť o finančný príspevok na tento benefit je možné podať 2x v kalendárnom roku, pričom v jednej žiadosti je možné uplatniť si finančný príspevok na tento benefit maximálne vo výške 30 € na poistenca. To znamená, že 2x v kalendárnom roku môže byť aj v rámci jedného týždňa, pričom suma v každej zo žiadostí môže byť maximálne 30 €.